Waarborg

Vlaamse Rechtspersonen
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse rechtspersonen

Voor bepaalde aangelegenheden kunnen door het Vlaams Gewest waarborgen gehecht worden aan aangegane leningen.  Voor deze waarborgen dient een decreetsbepaling opgenomen worden in het uitgavendecreet.

Voorbeeld uit de begrotingsopmaak 2013:

De minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting wordt ertoe gemachtigd, op voordracht van de minister die bevoegd is voor Toerisme, de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan de leningen, aangegaan door de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA), voor de financiering van haar restauratie- en ontwikkelingsprojecten.

Het plafond van de gewaarborgde leningen bedraagt cumulatief 5.000.000 euro.

Voor bepaalde aangelegenheden kunnen door het Vlaams Gewest waarborgen gehecht worden aan aangegane leningen.  Voor deze waarborgen dient een decreetsbepaling opgenomen worden in het uitgavendecreet.

Voorbeeld uit de begrotingsopmaak 2013:

De minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting wordt ertoe gemachtigd, op voordracht van de minister die bevoegd is voor Toerisme, de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan de leningen, aangegaan door de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA), voor de financiering van haar restauratie- en ontwikkelingsprojecten.

Het plafond van de gewaarborgde leningen bedraagt cumulatief 5.000.000 euro.

Voor bepaalde aangelegenheden kunnen door het Vlaams Gewest waarborgen gehecht worden aan aangegane leningen.  Voor deze waarborgen dient een decreetsbepaling opgenomen worden in het uitgavendecreet.

Voorbeeld uit de begrotingsopmaak 2013:

De minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting wordt ertoe gemachtigd, op voordracht van de minister die bevoegd is voor Toerisme, de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan de leningen, aangegaan door de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA), voor de financiering van haar restauratie- en ontwikkelingsprojecten.

Het plafond van de gewaarborgde leningen bedraagt cumulatief 5.000.000 euro.