Vrijstelling voorafgaand visum controleur van de vastleggingen

Vlaamse Begroting

Vooraleer een budgettaire vastlegging kan genomen worden voor een aan te gane verbintenis dient het visum van de controleur van de vastleggingen bekomen te worden.

Voor een aantal uitgavencategorieën wordt, om efficiëntie en snelheid van handelen toe te laten, een vrijstelling van het voorafgaand visum van de controleur van de vastleggingen voorzien.  In uitvoering van het Rekendecreet is het merendeel van deze vrijstellingen opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer en betreffende de controle op de vastleggingskredieten.

De vrijstelling van het voorafgaand visum van de controleur van de vastleggingen geldt voor werkingsuitgaven, zonder limiet wat betreft het bedrag, evenwel slechts voor een limitatieve lijst van begrotingsartikels.  Deze vrijstelling wordt dan ook niet generiek geregeld via het besluit van de Vlaamse Regering, maar wel via een decreetsbepaling in het uitgavendecreet, met limitatieve opsomming van de begrotingsartikelen waarvoor de vrijstelling geldt.