Vastleggingsmachtigingen

Vlaamse Rechtspersonen

De vastleggingsmachtigingen die toegekend worden, zijn verzameld onder deze subtitel van het uitgavendecreet met uitzondering van deze die aan de intern verzelfstandigde agentschappen, de Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut  en Diensten met Afzonderlijk Beheer  toegekend worden. Deze worden in het uitgavendecreet aan de diverse bepalingen betreffende elk van deze instellingen toegevoegd.  Zie hiervoor Diensten met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse Rechtspersonen.

Voorbeeld uit de begrotingsopmaak 2013:

De Vlaamse Vervoersmaatschappij – De Lijn (begrotingsartikel MB0/1ME-E-5-Y/IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 160.521.000 euro:

1° voor investeringen stationsomgevingen;

2° voor de aanschaf van trams in het kader van de eerste fase van het masterplan;

3° voor investeringen.