Vastleggingsmachtigingen en correlatieve kredieten

Vlaamse Begroting

In de mantel van het uitgavendecreet worden er vastleggingsmachtingen toegekend aan Vlaamse rechtspersonen. Een overeenstemmend krediet wordt opgenomen bij het relevante begrotingsartikel in de begrotingstabel.

Deze vastleggingsmachtigingen verlenen aan de Vlaamse rechtspersoon een machtiging om voor een bepaald jaar en tot een bepaald bedrag verbintenissen aan te gaan. De uiteindelijke vereffening van de zowel tijdens het jaar als in de loop van de vorige jaren aangegane verbintenissen.zal gebeuren via de begroting van de Vlaamse rechtspersoon die hiertoe de nodige correlatieve kredieten vanuit de algemene uitgavenbegroting ontvangt. Deze correlatieve kredieten nemen de vorm aan van de gesplitste kredieten (vastleggingskrediet (VAK)/vereffeningskrediet (VEK)) waarbij het VAK steeds gelijkgesteld wordt aan het VEK. Het VAK is hier immers louter administratief aangezien de verbintenissen reeds op basis van de vastleggingsmachtigingen werden aangegaan door de Vlaamse rechtspersonen.