Vaste uitgaven

Vlaamse Begroting

Alleen in de bij wet bepaalde gevallen mogen uitgaven worden gedaan buiten het voorafgaand visum van de controleur van de vastleggingen.  Vaste uitgaven vormen één van deze gevallen.  Vandaar de opname van een decreetsbepaling in het uitgavendecreet waarin wordt gestipuleerd welke uitgaven onder de vorm van vaste uitgaven kunnen worden betaald. Een voorbeeld van vaste uitgaven zijn de salarissen van het onderwijzend personeel, die op een vlotte en tijdige manier moeten kunnen betaald worden.