Vorming Begroting

Uitgavendecreet

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse rechtspersonen

Het uitgavendecreet heet voluit het Decreet houdende de (aanpassing van de) algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar X.

Met de goedkeuring van het uitgavendecreet machtigt het Vlaams Parlement de uitvoerende macht om uitgaven te doen ten belope van de kredieten die per programma zijn ingeschreven.

Qua structuur is het uitgavendecreet als volgt opgebouwd:

De begrotingen van de Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA) naar publiek recht, de Vlaamse Openbare Instellingen (VOI) type B, de Strategische Adviesraden (SAR), de Eigen Vermogens, de VOI type sui generis, een aantal vzw’s en andere tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende Rechtspersonen worden opgenomen in de bijlagen bij het uitgavendecreet.

Het ontwerp van uitgavendecreet wordt door de Vlaamse Regering ingediend bij het Vlaams Parlement uiterlijk op 21 oktober van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat voor de initiële begroting, en uiterlijk op 30 april van het lopende jaar voor de eerste aanpassing van de begroting.

Het uitgavendecreet heet voluit het Decreet houdende de (aanpassing van de) algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar X.

Met de goedkeuring van het uitgavendecreet machtigt het Vlaams Parlement de uitvoerende macht om uitgaven te doen ten belope van de kredieten die per programma zijn ingeschreven.

Qua structuur is het uitgavendecreet als volgt opgebouwd:

De begrotingen van de Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA) naar publiek recht, de Vlaamse Openbare Instellingen (VOI) type B, de Strategische Adviesraden (SAR), de Eigen Vermogens, de VOI type sui generis, een aantal vzw’s en andere tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende Rechtspersonen worden opgenomen in de bijlagen bij het uitgavendecreet.

Het ontwerp van uitgavendecreet wordt door de Vlaamse Regering ingediend bij het Vlaams Parlement uiterlijk op 21 oktober van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat voor de initiële begroting, en uiterlijk op 30 april van het lopende jaar voor de eerste aanpassing van de begroting.

Het uitgavendecreet heet voluit het Decreet houdende de (aanpassing van de) algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar X.

Met de goedkeuring van het uitgavendecreet machtigt het Vlaams Parlement de uitvoerende macht om uitgaven te doen ten belope van de kredieten die per programma zijn ingeschreven.

Qua structuur is het uitgavendecreet als volgt opgebouwd:

De begrotingen van de Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA) naar publiek recht, de Vlaamse Openbare Instellingen (VOI) type B, de Strategische Adviesraden (SAR), de Eigen Vermogens, de VOI type sui generis, een aantal vzw’s en andere tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende Rechtspersonen worden opgenomen in de bijlagen bij het uitgavendecreet.

Het ontwerp van uitgavendecreet wordt door de Vlaamse Regering ingediend bij het Vlaams Parlement uiterlijk op 21 oktober van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat voor de initiële begroting, en uiterlijk op 30 april van het lopende jaar voor de eerste aanpassing van de begroting.