Uitgaven

Vlaamse Begroting

Aan de hand van een voorbeeld vanuit de begrotingsopmaak 2013 wordt getracht de structuur van de begrotingsartikelen, opgenomen in de begrotingstabel van het algemene uitgavendecreet, te verduidelijken.

Voorbeeld: HB0/1HF-G-2-E/WT

1) HB0/1HF-G-2-E/WT

De H verwijst naar het beleidsdomein waarbinnen dit begrotingsartikel zich situeert. In dit voorbeeld gaat het over het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

2) HB0/1HF-G-2-E/WT

De B verwijst naar de organisatievorm die betrokken is bij de uitvoering van dit krediet. Hier gaat het over het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

3) HB0/1HF-G-2-E/WT

De 0 verwijst naar het feit dat het hier gaat over de algemene begroting terwijl de 1 specifieert dat het hier over de algemene uitgavenbegroting gaat.

4) HB0/1HF-G-2-E/WT

De F geeft aan onder welk programma dit begrotingsartikel valt. Dit begrotingsartikel valt onder het programma ‘Sport’.

5) HB0/1HF-G-2-E/WT

De G geeft aan welke de ordonnancerend/bevoegde minister is. In het begrotingsjaar 2013 is minister Muyters bevoegd voor Sport.

6) HB0/1HF-G-2-E/WT

Hier wordt aangegeven welke kredietsoort het betreft. We onderscheiden voor de uitgaven de volgende kredietsoorten:

– 2: gesplitste kredieten

– 4: variabele kredieten

– 5: correlatieve kredieten en vastleggingsmachtigingen

Verder informatie betreffende de kredietsoorten kan u hier terugvinden

7) HB0/1HF-G-2-E/WT

Zoals reeds gesteld vormt een programma een verzameling van begrotingsartikelen die betrekking hebben op dezelfde doelstelling. Deze doelstelling op het niveau van het programma is op een hoog niveau geformuleerd zodanig dat deze doelstelling verder gespecifieerd dient te worden op het niveau van de begrotingsartikelen.

Deze E geeft deze verdere specificatie aan en stelt dat de kredieten die voorzien zijn bij dit begrotingsartikel dienen voor ‘het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid’.

In het geval van een ESR-aggregatieniveau IS (zie infra) geeft dit echter niet de doelstelling weer op het het niveau van het begrotingsartikel maar duidt dit aan met welke Dienst met Afzonderlijk Beheer (DAB) of Vlaamse rechtspersoon dit begrotingsartikel gelieerd is.

8) HB0/1HF-G-2-E/WT

WT geeft het ESR-aggregatieniveau ‘Werking en toelagen’ aan. Voor de uitgaven onderscheiden we de volgende ESR-aggregatieniveau’s:

– Provisie (PR)

– Lonen (LO)

– Werking en toelagen (WT)

– Interne stromen (IS)

– Participaties (PA)

– Leningen (LE)

Verdere informatie betreffende ESR kan u hier terugvinden.