Uitgaven

Via de begroting kunnen de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid uitgaven doen om het door hun vooropgestelde beleid uit te voeren. In dit handboek wordt per beleidsdomein een korte beschrijving opgenomen van een aantal van de belangrijke uitgaven die gebeuren door de Vlaamse overheid.