Toegewezen ontvangsten

Vlaamse Begroting

De toegewezen ontvangsten (TO) laten toe, conform artikel 12 van het Rekendecreet, dat bepaalde ontvangsten vooraf genomen worden met het oog op de realisatie van bepaalde uitgaven, variabele kredieten (VRK) genaamd.

Deze toegewezen ontvangsten vormen samen met de overeenkomstige variabele kredieten een begrotingsfonds.

Een begrotingsfonds kan enkel opgericht worden bij decreet waarbij de onvangsten (TO) en de uitgaven (VRK) van dit begrotingsfonds decretaal bepaald worden. Gelet op de nauwe band met de begroting worden begrotingsfondsen vaak opgericht bij programmadecreet.