Terugbetalingsfondsen

Vlaamse Begroting

De terugbetalingsfondsen bevatten enerzijds de ramingen van de sommen die niet als algemene middelen zullen worden geboekt, en anderzijds de ramingen van de uitgaven die niet op de algemene uitgavenbegroting worden aangerekend, maar waarop rechtstreeks wordt beschikt om overeenkomstig de geldende decreten en besluiten te voorzien in de terugbetaling van ten onrechte geïnde sommen en de eraan verbonden nalatigheidsintresten.

De raming van de verrichtingen op de terugbetalingsfondsen wordt bij begrotingsopmaak toegevoegd in het uitgavendecreet als een afzonderlijke tabel.