Technische bilaterales

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

e begrotingsvoorstellen worden besproken op een overleg tussen het kabinet van de minister van Begroting, de Inspectie van Financiën en de afdeling beleidsondersteuning en begroting van het departement Financiën en Begroting enerzijds en de vertegenwoordigers van de onderscheiden vakministers, ondersteund door hun administraties, anderzijds.

De term ‘bilaterales’ slaat hierbij op het feit dat de voorstellen van de vakministers tijdens dit overleg geconfronteerd worden met het standpunt van de bevoegde begrotingsdiensten.

Tijdens deze technische bilaterales worden de begrotingsvoorstellen aan de hand van de begrotingsinstructies gecontroleerd op de correctheid van hun inhoudelijke en technische onderbouwing en hun budgettaire inpasbaarheid.

Bij een begrotingsopmaak gaan de technische bilaterales in principe door in de periode tweede helft juni – eerste helft juli van het voorgaande begrotingsjaar. Bij een begrotingsaanpassing situeren de technische bilaterales zich in principe in de periode februari-maart van het begrotingsjaar zelf (en eventueel ook nog eens later tijdens het begrotingsjaar indien er meerdere begrotingsaanpassingen in één begrotingsjaar plaatsvinden).

Naast technische bilaterales vinden er ook politieke bilaterales plaats.

e begrotingsvoorstellen worden besproken op een overleg tussen het kabinet van de minister van Begroting, de Inspectie van Financiën en de afdeling beleidsondersteuning en begroting van het departement Financiën en Begroting enerzijds en de vertegenwoordigers van de onderscheiden vakministers, ondersteund door hun administraties, anderzijds.

De term ‘bilaterales’ slaat hierbij op het feit dat de voorstellen van de vakministers tijdens dit overleg geconfronteerd worden met het standpunt van de bevoegde begrotingsdiensten.

Tijdens deze technische bilaterales worden de begrotingsvoorstellen aan de hand van de begrotingsinstructies gecontroleerd op de correctheid van hun inhoudelijke en technische onderbouwing en hun budgettaire inpasbaarheid.

Bij een begrotingsopmaak gaan de technische bilaterales in principe door in de periode tweede helft juni – eerste helft juli van het voorgaande begrotingsjaar. Bij een begrotingsaanpassing situeren de technische bilaterales zich in principe in de periode februari-maart van het begrotingsjaar zelf (en eventueel ook nog eens later tijdens het begrotingsjaar indien er meerdere begrotingsaanpassingen in één begrotingsjaar plaatsvinden).

Naast technische bilaterales vinden er ook politieke bilaterales plaats.

e begrotingsvoorstellen worden besproken op een overleg tussen het kabinet van de minister van Begroting, de Inspectie van Financiën en de afdeling beleidsondersteuning en begroting van het departement Financiën en Begroting enerzijds en de vertegenwoordigers van de onderscheiden vakministers, ondersteund door hun administraties, anderzijds.

De term ‘bilaterales’ slaat hierbij op het feit dat de voorstellen van de vakministers tijdens dit overleg geconfronteerd worden met het standpunt van de bevoegde begrotingsdiensten.

Tijdens deze technische bilaterales worden de begrotingsvoorstellen aan de hand van de begrotingsinstructies gecontroleerd op de correctheid van hun inhoudelijke en technische onderbouwing en hun budgettaire inpasbaarheid.

Bij een begrotingsopmaak gaan de technische bilaterales in principe door in de periode tweede helft juni – eerste helft juli van het voorgaande begrotingsjaar. Bij een begrotingsaanpassing situeren de technische bilaterales zich in principe in de periode februari-maart van het begrotingsjaar zelf (en eventueel ook nog eens later tijdens het begrotingsjaar indien er meerdere begrotingsaanpassingen in één begrotingsjaar plaatsvinden).

Naast technische bilaterales vinden er ook politieke bilaterales plaats.