Subsidies

Vlaamse Begroting

Om subsidies te kunnen verlenen, is een decretale basis vereist. Indien deze decretale basis niet voorzien is in een inhoudelijk decreet, dan is er nog de mogelijkheid om deze decretale grondslag te creëren via een decreetsbepaling in het uitgavendecreet. In deze decreetsbepaling wordt zowel het begrotingsartikel waarop de subsidie wordt aangerekend, als een omschrijving van de subsidie opgenomen.

Extract uit de begrotingsopmaak 2013:

Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende subsidies worden toegekend:

 

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

VAK
(BEGROTINGS-ARTIKEL)

IN HET KADER VAN EEN VLAAMS DUURZAAM ONTWIKKELINGSBELEID

AB0/1AD-A-2-A/WT

ONDERSTEUNING VAN DE STRUCTURELE ONDERBOUWING VAN DUURZAAM BOUWEN EN WONEN IN VLAANDEREN

AB0/1AD-A-2-A/WT

COFINANCIERING STEUNPUNT DUURZAME ONTWIKKELING

AB0/1AD-A-2-A/WT

VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE STRUCTURELE ONDERBOUWING VAN DUURZAAM BOUWEN EN WONEN IN VLAANDEREN

AB0/1AD-A-2-A/WT

AAN INITIATIEVEN IN HET KADER VAN DE VERSTERKING VAN DE VLAAMSE INBRENG IN BRUSSEL EN VAN DE VERSTERKING VAN DE BAND TUSSEN BRUSSEL EN DE REST VAN VLAANDEREN

AB0/1AG-I-2-A/WT

VOOR DE ORGANISATIE VAN DE 11 JULI VIERING (PRO MEMORIE)

AB0/1AG-I-2-A/WT

VOOR DE ONDERSTEUNING VAN BREDE SCHOOL IN BRUSSEL (PRO MEMORIE)

AB0/1AG-I-2-A/WT

AAN KENNISCENTRUM WOONZORG BRUSSEL VZW

AB0/1AG-I-2-B/WT

AAN STUDIO GLOBO VZW

AB0/1AG-I-2-B/WT

AAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR

AB0/1AG-I-2-B/WT

AAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMISSIE IN BRUSSEL VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE BREDE SCHOOL IN BRUSSEL

AB0/1AG-I-2-B/WT

AAN BRIO

AB0/1AG-I-2-B/WT

AAN HET HUIS VOOR GEZONDHEID VZW

AB0/1AG-I-2-B/WT

AAN BRUKSELBINNENSTEBUITEN VZW

AB0/1AG-I-2-B/WT

AAN HET VLAAMS OVERLEGPLATFORM HOGER ONDERWIJS BRUSSEL (PRO MEMORIE)

AB0/1AG-I-2-B/WT

AAN FM BRUSSEL VZW

AB0/1AG-I-2-B/WT

AAN BRUSSEL DEZE WEEK VZW

AB0/1AG-I-2-B/WT

AAN MUNTPUNT VZW

AB0/1AG-I-2-B/WT

AAN HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL VZW

AB0/1AG-I-2-B/WT

AAN ONTHAAL EN PROMOTIE BRUSSEL VZW (PRO MEMORIE)

AB0/1AG-I-2-B/WT

AAN TV-BRUSSEL VZW

AB0/1AG-I-2-B/WT

AAN BR(IK – ALLES VOOR STADSSTUDENTEN VZW

AB0/1AG-I-2-B/WT