Stap voor stap naar een begroting

Bij de opmaak en de aanpassing van de begroting worden de volgende stappen doorlopen. In het geval van een kleinere aanpassing van de begroting is het wel mogelijk dat sommige stappen worden overgeslagen of samengenomen.

Het opmaken van de begrotingsinstructies vormt de aanvang van een begrotingsronde. Vertrekkende van deze begrotingsinstructies bereiden alle betrokken administratieve entiteiten van de Vlaamse Gemeenschap, in samenspraak met het bevoegde kabinet, hun begrotingsvoorstellen voor die vervolgens worden besproken tijdens de technische bilaterales. Nadat de Vlaamse regering in kennis wordt gesteld van de resultaten van deze technische bilaterales kan er overgegaan worden naar de politieke bilaterales.

Na afloop van de politieke bilaterales worden het ontwerp van middelendecreet, het ontwerp van uitgavendecreet en het ontwerp van programmadecreet opgesteld. Bij deze ontwerpen van begrotingsdecreten worden er ook een aantal toelichtingen gevoegd.

Deze begrotingsdocumenten worden na goedkeuring door de Vlaamse Regering in het Vlaams parlement ingediend.

Nadat deze documenten ook in het Vlaams Parlement goedgekeurd zijn, moet de Vlaamse Regering de begrotingsdecreten nog bekrachtigen en afkondigen.