Specifieke dotaties

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

de gemeenschappen en de gewesten:

 • Krachtens artikel 62 van de  Bijzondere Financieringswet wordt aan de gemeenschappen een dotatie toegekend ter financiering van het universitair onderwijs dat aan buitenlandse studenten wordt verstrekt.  De basisbedragen die in het bedoelde artikel zijn voorzien, worden jaarlijks aan de inflatie aangepast.
 • Naar aanleiding van de overname van de verkeersbelastingen, de belasting op de inverkeersstelling en het eurovignet vanaf 2011, ontvangt het Vlaams Gewest van de federale overheid jaarlijks een extra dotatie om de kosten van het overgenomen federaal personeel te compenseren.  Een gelijkaardige dotatie wordt vanaf 2015 aan het Vlaams Gewest toegekend voor de overname van de dienst van de registratie- en successierechten.
 • Krachtens artikel 62ter van de Bijzondere Financieringswet wordt aan de gemeenschappen een dotatie toegekend vanaf het begrotingsjaar waarin de Nationale Plantentuin van België wordt overgedragen.  De verdeling van het bedrag over beide gemeenschappen gebeurt volgens een sleutel die in overeenstemming is met de taalrol van het effectief personeelsbestand van de Nationale Plantentuin op de dag van de overdracht.
 • De dotatie voor de wedertewerkstelling van werklozen, bedoeld in artikel 35 van de oude Bijzondere Financieringswet, wordt vanaf begrotingsjaar 2015 ten belope van 90% opgenomen in de globale tewerkstellingsdotatie.  De resterende 10% wordt toegevoegd aan het overgangsmechanisme.  Om die reden is – vanaf 2015 – deze dotatie niet meer opgenomen onder de specifieke dotaties. Hetzelfde geldt voor de dotatie ter compensatie van het wegvallen van het kijk- en luistergeld die de gemeenschappen ontvingen krachtens het Lambertmontakkoord.  Vanaf de inwerkingtreding van de gewijzigde Bijzondere Financieringswet in 2015 zal de bedoelde dotatie van beide gemeenschappen geïntegreerd worden in de BTW-dotatie en bijgevolg de evolutie en verdeling van de BTW-dotatie volgen.

de gemeenschappen en de gewesten:

 • Krachtens artikel 62 van de  Bijzondere Financieringswet wordt aan de gemeenschappen een dotatie toegekend ter financiering van het universitair onderwijs dat aan buitenlandse studenten wordt verstrekt.  De basisbedragen die in het bedoelde artikel zijn voorzien, worden jaarlijks aan de inflatie aangepast.
 • Naar aanleiding van de overname van de verkeersbelastingen, de belasting op de inverkeersstelling en het eurovignet vanaf 2011, ontvangt het Vlaams Gewest van de federale overheid jaarlijks een extra dotatie om de kosten van het overgenomen federaal personeel te compenseren.  Een gelijkaardige dotatie wordt vanaf 2015 aan het Vlaams Gewest toegekend voor de overname van de dienst van de registratie- en successierechten.
 • Krachtens artikel 62ter van de Bijzondere Financieringswet wordt aan de gemeenschappen een dotatie toegekend vanaf het begrotingsjaar waarin de Nationale Plantentuin van België wordt overgedragen.  De verdeling van het bedrag over beide gemeenschappen gebeurt volgens een sleutel die in overeenstemming is met de taalrol van het effectief personeelsbestand van de Nationale Plantentuin op de dag van de overdracht.
 • De dotatie voor de wedertewerkstelling van werklozen, bedoeld in artikel 35 van de oude Bijzondere Financieringswet, wordt vanaf begrotingsjaar 2015 ten belope van 90% opgenomen in de globale tewerkstellingsdotatie.  De resterende 10% wordt toegevoegd aan het overgangsmechanisme.  Om die reden is – vanaf 2015 – deze dotatie niet meer opgenomen onder de specifieke dotaties. Hetzelfde geldt voor de dotatie ter compensatie van het wegvallen van het kijk- en luistergeld die de gemeenschappen ontvingen krachtens het Lambertmontakkoord.  Vanaf de inwerkingtreding van de gewijzigde Bijzondere Financieringswet in 2015 zal de bedoelde dotatie van beide gemeenschappen geïntegreerd worden in de BTW-dotatie en bijgevolg de evolutie en verdeling van de BTW-dotatie volgen.

de gemeenschappen en de gewesten:

 • Krachtens artikel 62 van de  Bijzondere Financieringswet wordt aan de gemeenschappen een dotatie toegekend ter financiering van het universitair onderwijs dat aan buitenlandse studenten wordt verstrekt.  De basisbedragen die in het bedoelde artikel zijn voorzien, worden jaarlijks aan de inflatie aangepast.
 • Naar aanleiding van de overname van de verkeersbelastingen, de belasting op de inverkeersstelling en het eurovignet vanaf 2011, ontvangt het Vlaams Gewest van de federale overheid jaarlijks een extra dotatie om de kosten van het overgenomen federaal personeel te compenseren.  Een gelijkaardige dotatie wordt vanaf 2015 aan het Vlaams Gewest toegekend voor de overname van de dienst van de registratie- en successierechten.
 • Krachtens artikel 62ter van de Bijzondere Financieringswet wordt aan de gemeenschappen een dotatie toegekend vanaf het begrotingsjaar waarin de Nationale Plantentuin van België wordt overgedragen.  De verdeling van het bedrag over beide gemeenschappen gebeurt volgens een sleutel die in overeenstemming is met de taalrol van het effectief personeelsbestand van de Nationale Plantentuin op de dag van de overdracht.
 • De dotatie voor de wedertewerkstelling van werklozen, bedoeld in artikel 35 van de oude Bijzondere Financieringswet, wordt vanaf begrotingsjaar 2015 ten belope van 90% opgenomen in de globale tewerkstellingsdotatie.  De resterende 10% wordt toegevoegd aan het overgangsmechanisme.  Om die reden is – vanaf 2015 – deze dotatie niet meer opgenomen onder de specifieke dotaties. Hetzelfde geldt voor de dotatie ter compensatie van het wegvallen van het kijk- en luistergeld die de gemeenschappen ontvingen krachtens het Lambertmontakkoord.  Vanaf de inwerkingtreding van de gewijzigde Bijzondere Financieringswet in 2015 zal de bedoelde dotatie van beide gemeenschappen geïntegreerd worden in de BTW-dotatie en bijgevolg de evolutie en verdeling van de BTW-dotatie volgen.