Specialiteit

Vlaamse Begroting
Vlaamse rechtspersonen
Diensten Afz. Beheer

Het Specialiteitsbeginsel houdt in dat het Vlaams Parlement bij de goedkeuring van een begroting de kredieten heeft goedgekeurd op het niveau van de begrotingsprogramma’s en dat de Vlaamse overheid bij de uitvoering van deze goedgekeurde begroting hiervan niet kan afwijken.

Iedere uitgave van de Vlaamse overheid dient dan ook beperkt te blijven tot het bedrag van het overeenstemmende krediet (verbod van kredietoverschrijding) en het doel van het overeenstemmende krediet.

Via artikel 20, § 2 van het Rekendecreet wordt wat de vereffeningskredieten betreft aan de Vlaamse Regering alvast de mogelijkheid geboden om een kredietherverdeling uit te voeren tussen de begrotingsprogramma’s van hetzelfde beleidsdomein.

Ook via de opname in het algemene uitgavendecreet van een decreetsbepaling inzake provisionele kredieten of overschrijvingen kan van dit Specialiteitsbeginsel afgeweken worden.

Het Specialiteitsbeginsel houdt in dat het Vlaams Parlement bij de goedkeuring van een begroting de kredieten heeft goedgekeurd op het niveau van de begrotingsprogramma’s en dat de Vlaamse overheid bij de uitvoering van deze goedgekeurde begroting hiervan niet kan afwijken.

Iedere uitgave van de Vlaamse overheid dient dan ook beperkt te blijven tot het bedrag van het overeenstemmende krediet (verbod van kredietoverschrijding) en het doel van het overeenstemmende krediet.

Via artikel 20, § 2 van het Rekendecreet wordt wat de vereffeningskredieten betreft aan de Vlaamse Regering alvast de mogelijkheid geboden om een kredietherverdeling uit te voeren tussen de begrotingsprogramma’s van hetzelfde beleidsdomein.

Ook via de opname in het algemene uitgavendecreet van een decreetsbepaling inzake provisionele kredieten of overschrijvingen kan van dit Specialiteitsbeginsel afgeweken worden.

Het Specialiteitsbeginsel houdt in dat het Vlaams Parlement bij de goedkeuring van een begroting de kredieten heeft goedgekeurd op het niveau van de begrotingsprogramma’s en dat de Vlaamse overheid bij de uitvoering van deze goedgekeurde begroting hiervan niet kan afwijken.

Iedere uitgave van de Vlaamse overheid dient dan ook beperkt te blijven tot het bedrag van het overeenstemmende krediet (verbod van kredietoverschrijding) en het doel van het overeenstemmende krediet.

Via artikel 20, § 2 van het Rekendecreet wordt wat de vereffeningskredieten betreft aan de Vlaamse Regering alvast de mogelijkheid geboden om een kredietherverdeling uit te voeren tussen de begrotingsprogramma’s van hetzelfde beleidsdomein.

Ook via de opname in het algemene uitgavendecreet van een decreetsbepaling inzake provisionele kredieten of overschrijvingen kan van dit Specialiteitsbeginsel afgeweken worden.