Rekenhof

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse rechtspersonen

Het Rekenhof is een orgaan van de wetgevende macht – in Vlaanderen is dat het Vlaams Parlement – dat voor rekening van dat Parlement controle uitoefent op de ontvangsten en de uitgaven van de Vlaamse overheid, inclusief de publieke instellingen die eronder ressorteren.

Nopens alle uitgaven controleert het Rekenhof de werkelijkheid, de wettigheid en de regelmatigheid.Meestal gebeurt deze controle achteraf (controle a posteriori).Het Rekenhof controleert tevens a posteriori de goede besteding van de begrotingsmiddelen en vergewist zich ervan of de beginselen van zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in acht werden genomen.Het Hof mag zich evenwel niet uitspreken over de politieke opportuniteit van de ontvangsten of de uitgaven.

Nopens de inkomsten van de overheid en haar instellingen gaat het Rekenhof na of alle ontvangsten op een correcte wijze worden ingevorderd en in de Kas gestort.

Tenslotte verstrekt het Rekenhof aan het Parlement informatie over de uitvoering van de begroting via:

  • het boek met opmerkingen, dat jaarlijks in een subcommissie van de commissie Financiën en Begroting van het Vlaams Parlement wordt besproken;
  • de bijzondere mededelingen, zoals verslagen en analyses over welbepaalde ontvangsten en uitgaven.

Het Rekenhof is een orgaan van de wetgevende macht – in Vlaanderen is dat het Vlaams Parlement – dat voor rekening van dat Parlement controle uitoefent op de ontvangsten en de uitgaven van de Vlaamse overheid, inclusief de publieke instellingen die eronder ressorteren.

Nopens alle uitgaven controleert het Rekenhof de werkelijkheid, de wettigheid en de regelmatigheid.Meestal gebeurt deze controle achteraf (controle a posteriori).Het Rekenhof controleert tevens a posteriori de goede besteding van de begrotingsmiddelen en vergewist zich ervan of de beginselen van zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in acht werden genomen.Het Hof mag zich evenwel niet uitspreken over de politieke opportuniteit van de ontvangsten of de uitgaven.

Nopens de inkomsten van de overheid en haar instellingen gaat het Rekenhof na of alle ontvangsten op een correcte wijze worden ingevorderd en in de Kas gestort.

Tenslotte verstrekt het Rekenhof aan het Parlement informatie over de uitvoering van de begroting via:

  • het boek met opmerkingen, dat jaarlijks in een subcommissie van de commissie Financiën en Begroting van het Vlaams Parlement wordt besproken;
  • de bijzondere mededelingen, zoals verslagen en analyses over welbepaalde ontvangsten en uitgaven.

Het Rekenhof is een orgaan van de wetgevende macht – in Vlaanderen is dat het Vlaams Parlement – dat voor rekening van dat Parlement controle uitoefent op de ontvangsten en de uitgaven van de Vlaamse overheid, inclusief de publieke instellingen die eronder ressorteren.

Nopens alle uitgaven controleert het Rekenhof de werkelijkheid, de wettigheid en de regelmatigheid.Meestal gebeurt deze controle achteraf (controle a posteriori).Het Rekenhof controleert tevens a posteriori de goede besteding van de begrotingsmiddelen en vergewist zich ervan of de beginselen van zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in acht werden genomen.Het Hof mag zich evenwel niet uitspreken over de politieke opportuniteit van de ontvangsten of de uitgaven.

Nopens de inkomsten van de overheid en haar instellingen gaat het Rekenhof na of alle ontvangsten op een correcte wijze worden ingevorderd en in de Kas gestort.

Tenslotte verstrekt het Rekenhof aan het Parlement informatie over de uitvoering van de begroting via:

  • het boek met opmerkingen, dat jaarlijks in een subcommissie van de commissie Financiën en Begroting van het Vlaams Parlement wordt besproken;
  • de bijzondere mededelingen, zoals verslagen en analyses over welbepaalde ontvangsten en uitgaven.