Rekendecreet

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

De officiële benaming van het Rekendecreet is het ‘Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof’.  Het is hét basisdocument voor wie de Vlaamse begroting wil bestuderen en hanteren.  Naast het streven naar een begroting gericht op prestaties en effecten, zijn een dubbele boekhouding met kostenanalytische component, het stroomlijnen van audit en controleprocedures en een efficiënte en effectieve aanpak van subsidieregelingen belangrijke pijlers binnen het Rekendecreet.

Conform artikel 4, §1 van het Rekendecreet is het Rekendecreet van toepassing op de Vlaamse ministeries, de diensten met afzonderlijk beheer en een limitatieve lijst van Vlaamse Rechtspersonen, opgenomen in artikel 4, §1, 2° van het Rekendecreet. Daarnaast zijn, confrom artikel 4, §2 van het Rekendecreet, artikel 37, §1, artikel 46, § 2, en artikel 50, §2 van het Rekendecreet van toepassing op alle andere rechtspersonen die deel uitmaken van de Vlaamse deelstaatoverheid door onder sectorale code 13.12 te ressorteren.

In het Rekendecreet is ondermeer de regelgeving betreffende de jaarlijkse opmaak en aanpassing van de begroting, de meerjarenraming, de boekhouding en de rapportering, het financieel toezicht, de controle door het Rekenhof en de toekenning en controle op de aanwending van subsidies opgenomen.

Het Rekendecreet  is verder uitgewerkt aan de hand van de volgende uitvoeringsbesluiten:

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries, en betreffende de controle op de vastleggingskredieten.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse Rechtspersonen.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2012 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de controle en de single audit.

Bij het opzetten van deze vormingswebsite werd ervoor geopteerd om een praktijkgerichte vertaling van de regelgeving van o.a. het Rekendecreet te verwerken in de verschillende hoofdstukken van dit handboek.  De volledige achterliggende regelgeving kan geraadpleegd worden onder Regelgeving.

De officiële benaming van het Rekendecreet is het ‘Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof’.  Het is hét basisdocument voor wie de Vlaamse begroting wil bestuderen en hanteren.  Naast het streven naar een begroting gericht op prestaties en effecten, zijn een dubbele boekhouding met kostenanalytische component, het stroomlijnen van audit en controleprocedures en een efficiënte en effectieve aanpak van subsidieregelingen belangrijke pijlers binnen het Rekendecreet.

Conform artikel 4, §1 van het Rekendecreet is het Rekendecreet van toepassing op de Vlaamse ministeries, de diensten met afzonderlijk beheer en een limitatieve lijst van Vlaamse Rechtspersonen, opgenomen in artikel 4, §1, 2° van het Rekendecreet. Daarnaast zijn, confrom artikel 4, §2 van het Rekendecreet, artikel 37, §1, artikel 46, § 2, en artikel 50, §2 van het Rekendecreet van toepassing op alle andere rechtspersonen die deel uitmaken van de Vlaamse deelstaatoverheid door onder sectorale code 13.12 te ressorteren.

In het Rekendecreet is ondermeer de regelgeving betreffende de jaarlijkse opmaak en aanpassing van de begroting, de meerjarenraming, de boekhouding en de rapportering, het financieel toezicht, de controle door het Rekenhof en de toekenning en controle op de aanwending van subsidies opgenomen.

Het Rekendecreet  is verder uitgewerkt aan de hand van de volgende uitvoeringsbesluiten:

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries, en betreffende de controle op de vastleggingskredieten.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse Rechtspersonen.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2012 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de controle en de single audit.

Bij het opzetten van deze vormingswebsite werd ervoor geopteerd om een praktijkgerichte vertaling van de regelgeving van o.a. het Rekendecreet te verwerken in de verschillende hoofdstukken van dit handboek.  De volledige achterliggende regelgeving kan geraadpleegd worden onder Regelgeving.

De officiële benaming van het Rekendecreet is het ‘Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof’.  Het is hét basisdocument voor wie de Vlaamse begroting wil bestuderen en hanteren.  Naast het streven naar een begroting gericht op prestaties en effecten, zijn een dubbele boekhouding met kostenanalytische component, het stroomlijnen van audit en controleprocedures en een efficiënte en effectieve aanpak van subsidieregelingen belangrijke pijlers binnen het Rekendecreet.

Conform artikel 4, §1 van het Rekendecreet is het Rekendecreet van toepassing op de Vlaamse ministeries, de diensten met afzonderlijk beheer en een limitatieve lijst van Vlaamse Rechtspersonen, opgenomen in artikel 4, §1, 2° van het Rekendecreet. Daarnaast zijn, confrom artikel 4, §2 van het Rekendecreet, artikel 37, §1, artikel 46, § 2, en artikel 50, §2 van het Rekendecreet van toepassing op alle andere rechtspersonen die deel uitmaken van de Vlaamse deelstaatoverheid door onder sectorale code 13.12 te ressorteren.

In het Rekendecreet is ondermeer de regelgeving betreffende de jaarlijkse opmaak en aanpassing van de begroting, de meerjarenraming, de boekhouding en de rapportering, het financieel toezicht, de controle door het Rekenhof en de toekenning en controle op de aanwending van subsidies opgenomen.

Het Rekendecreet  is verder uitgewerkt aan de hand van de volgende uitvoeringsbesluiten:

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries, en betreffende de controle op de vastleggingskredieten.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse Rechtspersonen.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2012 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de controle en de single audit.

Bij het opzetten van deze vormingswebsite werd ervoor geopteerd om een praktijkgerichte vertaling van de regelgeving van o.a. het Rekendecreet te verwerken in de verschillende hoofdstukken van dit handboek.  De volledige achterliggende regelgeving kan geraadpleegd worden onder Regelgeving.