Regelgeving

Ministerieel besluit van 9 september 2011 tot opsomming van de aangelegenheden waarvoor na het gunstige advies van de Inspectie van Financiën geen begrotingsakkoord meer vereist is
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer en betreffende de controle op de vastleggingskredieten
vlaamse_ministeries
pdf 173.81 KB
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen
Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (versie 5 juli 2013)
Omzendbrief FB/2014/1 functie-invulling afgevaardigden minister Financiën en Begroting