Regelgeving

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

De in 2008 voor het laatst doorgevoerde procedure van gezamenlijke herverdelingsmomenten wordt momenteel niet meer weerhouden. Concreet dienen er dan m.a.w. individuele besluiten tot herverdeling voorgelegd te worden op basis van art. 20 van het Rekendecreet of op basis van individuele begrotingsruiters, zoals bepaald in het (aangepaste) uitgavendecreet.

De regels voor herverdelingen werden door het Rekendecreet opvallend versoepeld.  Hieronder volgt een korte bespreking van die versoepelde herverdelingsmogelijkheden voor vastleggingskredieten en vereffeningskredieten, met telkens een samenvattende tabel.

1.Vastleggingskredieten

Het Vlaams Parlement keurt de begroting goed op het niveau van de programma’s. Een herverdeling van vastleggingskredieten tussen programma’s kan daarom alleen bij een begrotingsaanpassing gebeuren.

Wel wordt het herverdelen van vastleggingskredieten tussen basisallocaties van een bepaald begrotingsartikel nu een autonome beslissing van de bevoegde minister. Een begrotingsartikel is immers idealiter gekoppeld aan een operationele doelstelling, waarvoor een bepaald bedrag aan vastleggingskredieten uitgetrokken wordt. Over de concrete aanwending daarvan kan de bevoegde minister voortaan vrij beslissen.

Ten opzichte van de apparaatsprogramma’s is er evenwel een verstrakking van de herverdelingsmogelijkheden. Vroeger werden die op het niveau van een programma over de entiteiten heen gedefinieerd waardoor er tussen entiteiten begrotingskredieten konden worden herverdeeld via MB. Maar vermits nu de apparaatprogramma’s op het niveau van de entiteiten worden bepaald en een herverdeling van apparaatskredieten tussen entiteiten gelijkstaat aan een herverdeling over programma’s heen, kan dit alleen na begrotingsaanpassing.

Tabel 1: Herverdelingsmogelijkheden vastleggingskredieten

 Vastleggingskredieten (VAK) Herverdelingsmogelijkheden bij Rijkscomptabiliteit Herverdelingsmogelijkheden n.a.v. vertaling Rekendecreet
Tussen beleidsdomeinen Bij begrotingsaanpassing Bij begrotingsaanpassing
Tussen programma’s Bij begrotingsaanpassing Bij begrotingsaanpassing
Tussen apparaatsprogramma’s beleidsdomein Mits visum IF en akkoord minister van begroting Bij begrotingsaanpassing
Binnen een programma Mits visum IF en akkoord minister van begroting Bij ministerieel besluit mits advies IF en begrotingsakkoord
Tussen basisallocaties (van een begrotingsartikel) Mits visum IF en akkoord minister van begroting Autonoom (mogelijkheid tot managementmatige bijstelling van de kredieten)

2.Vereffeningskredieten

In die mate dat de herverdelingsmogelijkheden van vastleggingskredieten slechts beperkt versoepeld worden door het Rekendecreet, worden de herverdelingsmogelijkheden van de vereffeningskredieten wel gevoelig uitgebreid.

De ministers van de Vlaamse Regering kunnen voortaan los van een begrotingsaanpassing vereffeningskredieten verdelen tussen beleid- en apparaatprogramma’s binnen hetzelfde beleidsdomein, mits advies van de Inspectie van Financiën en een begrotingsakkoord. Deze versoepeling op het beginsel van de begrotingsspecialiteit ( tussen programma’s kunnen kredieten enkel herverdeeld worden via een begrotingsaanpassing gestemd door het Vlaams Parlement) werd in het Rekendecreet voorzien omdat de gesplitste vereffeningskredieten gekoppeld zijn aan de algemene boekhouding en de uitgaven dus moeten geboekt worden conform de aanrekeningsregels ongeacht de beschikbare kredieten.

Omdat door het Rekendecreet beleidsprogramma’s centraler staan en die programma’s entiteitsoverschrijdend zijn, kunnen er binnen en over de entiteiten heen vereffeningskredieten tussen begrotingsartikelen van een zelfde beleidsprogramma autonoom door de bevoegde minister worden herverdeeld. Vereffeningskredieten tussen apparaatprogramma’s binnen hetzelfde beleidsdomein daarentegen kunnen enkel worden herverdeeld bij MB mits advies IF en akkoord van de minister van Begroting. Idee is immers de entiteiten te responsabiliseren voor hun werking.

Binnen een begrotingsartikel kunnen ook de vereffeningskredieten vrij worden herverdeeld tussen de basisallocaties. Voor de inwerkingtreding van het Rekendecreet was hiervoor een visum van de Inspectie van Financiën en een akkoord van de minister van Begroting nodig.

Tabel 2: Herverdelingsmogelijkheden vereffeningskredieten

 Vereffeningskredieten (VEK) Herverdelingsmogelijkheden bij Rijkscomptabiliteit Herverdelingsmogelijkheden n.a.v. vertaling Rekendecreet
Tussen beleidsdomeinen Bij begrotingsaanpassing Bij begrotingsaanpassing
Tussen programma’s Bij begrotingsaanpassing Ministerieel besluit mits advies IF en begrotingsakkoord
Tussen apparaatsprogramma’s beleidsdomein Mits visum IF en akkoord minister van begroting Ministerieel besluit mits advies IF en begrotingsakkoord
Binnen een programma Mits visum IF en akkoord minister van begroting Ministerieel besluit zonder advies IF en begrotingsakkoord
Tussen basisallocaties (van een begrotingsartikel) Mits visum IF en akkoord minister van begroting Autonoom (mogelijkheid tot managementmatige bijstelling van de kredieten)

 

Verdere informatie over de te volgen procedures en te gebruiken sjablonen voor kredietherverdelingen, vindt u hier.

De in 2008 voor het laatst doorgevoerde procedure van gezamenlijke herverdelingsmomenten wordt momenteel niet meer weerhouden. Concreet dienen er dan m.a.w. individuele besluiten tot herverdeling voorgelegd te worden op basis van art. 20 van het Rekendecreet of op basis van individuele begrotingsruiters, zoals bepaald in het (aangepaste) uitgavendecreet.

De regels voor herverdelingen werden door het Rekendecreet opvallend versoepeld.  Hieronder volgt een korte bespreking van die versoepelde herverdelingsmogelijkheden voor vastleggingskredieten en vereffeningskredieten, met telkens een samenvattende tabel.

1.Vastleggingskredieten

Het Vlaams Parlement keurt de begroting goed op het niveau van de programma’s. Een herverdeling van vastleggingskredieten tussen programma’s kan daarom alleen bij een begrotingsaanpassing gebeuren.

Wel wordt het herverdelen van vastleggingskredieten tussen basisallocaties van een bepaald begrotingsartikel nu een autonome beslissing van de bevoegde minister. Een begrotingsartikel is immers idealiter gekoppeld aan een operationele doelstelling, waarvoor een bepaald bedrag aan vastleggingskredieten uitgetrokken wordt. Over de concrete aanwending daarvan kan de bevoegde minister voortaan vrij beslissen.

Ten opzichte van de apparaatsprogramma’s is er evenwel een verstrakking van de herverdelingsmogelijkheden. Vroeger werden die op het niveau van een programma over de entiteiten heen gedefinieerd waardoor er tussen entiteiten begrotingskredieten konden worden herverdeeld via MB. Maar vermits nu de apparaatprogramma’s op het niveau van de entiteiten worden bepaald en een herverdeling van apparaatskredieten tussen entiteiten gelijkstaat aan een herverdeling over programma’s heen, kan dit alleen na begrotingsaanpassing.

Tabel 1: Herverdelingsmogelijkheden vastleggingskredieten

 Vastleggingskredieten (VAK) Herverdelingsmogelijkheden bij Rijkscomptabiliteit Herverdelingsmogelijkheden n.a.v. vertaling Rekendecreet
Tussen beleidsdomeinen Bij begrotingsaanpassing Bij begrotingsaanpassing
Tussen programma’s Bij begrotingsaanpassing Bij begrotingsaanpassing
Tussen apparaatsprogramma’s beleidsdomein Mits visum IF en akkoord minister van begroting Bij begrotingsaanpassing
Binnen een programma Mits visum IF en akkoord minister van begroting Bij ministerieel besluit mits advies IF en begrotingsakkoord
Tussen basisallocaties (van een begrotingsartikel) Mits visum IF en akkoord minister van begroting Autonoom (mogelijkheid tot managementmatige bijstelling van de kredieten)

2.Vereffeningskredieten

In die mate dat de herverdelingsmogelijkheden van vastleggingskredieten slechts beperkt versoepeld worden door het Rekendecreet, worden de herverdelingsmogelijkheden van de vereffeningskredieten wel gevoelig uitgebreid.

De ministers van de Vlaamse Regering kunnen voortaan los van een begrotingsaanpassing vereffeningskredieten verdelen tussen beleid- en apparaatprogramma’s binnen hetzelfde beleidsdomein, mits advies van de Inspectie van Financiën en een begrotingsakkoord. Deze versoepeling op het beginsel van de begrotingsspecialiteit ( tussen programma’s kunnen kredieten enkel herverdeeld worden via een begrotingsaanpassing gestemd door het Vlaams Parlement) werd in het Rekendecreet voorzien omdat de gesplitste vereffeningskredieten gekoppeld zijn aan de algemene boekhouding en de uitgaven dus moeten geboekt worden conform de aanrekeningsregels ongeacht de beschikbare kredieten.

Omdat door het Rekendecreet beleidsprogramma’s centraler staan en die programma’s entiteitsoverschrijdend zijn, kunnen er binnen en over de entiteiten heen vereffeningskredieten tussen begrotingsartikelen van een zelfde beleidsprogramma autonoom door de bevoegde minister worden herverdeeld. Vereffeningskredieten tussen apparaatprogramma’s binnen hetzelfde beleidsdomein daarentegen kunnen enkel worden herverdeeld bij MB mits advies IF en akkoord van de minister van Begroting. Idee is immers de entiteiten te responsabiliseren voor hun werking.

Binnen een begrotingsartikel kunnen ook de vereffeningskredieten vrij worden herverdeeld tussen de basisallocaties. Voor de inwerkingtreding van het Rekendecreet was hiervoor een visum van de Inspectie van Financiën en een akkoord van de minister van Begroting nodig.

Tabel 2: Herverdelingsmogelijkheden vereffeningskredieten

 Vereffeningskredieten (VEK) Herverdelingsmogelijkheden bij Rijkscomptabiliteit Herverdelingsmogelijkheden n.a.v. vertaling Rekendecreet
Tussen beleidsdomeinen Bij begrotingsaanpassing Bij begrotingsaanpassing
Tussen programma’s Bij begrotingsaanpassing Ministerieel besluit mits advies IF en begrotingsakkoord
Tussen apparaatsprogramma’s beleidsdomein Mits visum IF en akkoord minister van begroting Ministerieel besluit mits advies IF en begrotingsakkoord
Binnen een programma Mits visum IF en akkoord minister van begroting Ministerieel besluit zonder advies IF en begrotingsakkoord
Tussen basisallocaties (van een begrotingsartikel) Mits visum IF en akkoord minister van begroting Autonoom (mogelijkheid tot managementmatige bijstelling van de kredieten)

 

Verdere informatie over de te volgen procedures en te gebruiken sjablonen voor kredietherverdelingen, vindt u hier.

De in 2008 voor het laatst doorgevoerde procedure van gezamenlijke herverdelingsmomenten wordt momenteel niet meer weerhouden. Concreet dienen er dan m.a.w. individuele besluiten tot herverdeling voorgelegd te worden op basis van art. 20 van het Rekendecreet of op basis van individuele begrotingsruiters, zoals bepaald in het (aangepaste) uitgavendecreet.

De regels voor herverdelingen werden door het Rekendecreet opvallend versoepeld.  Hieronder volgt een korte bespreking van die versoepelde herverdelingsmogelijkheden voor vastleggingskredieten en vereffeningskredieten, met telkens een samenvattende tabel.

1.Vastleggingskredieten

Het Vlaams Parlement keurt de begroting goed op het niveau van de programma’s. Een herverdeling van vastleggingskredieten tussen programma’s kan daarom alleen bij een begrotingsaanpassing gebeuren.

Wel wordt het herverdelen van vastleggingskredieten tussen basisallocaties van een bepaald begrotingsartikel nu een autonome beslissing van de bevoegde minister. Een begrotingsartikel is immers idealiter gekoppeld aan een operationele doelstelling, waarvoor een bepaald bedrag aan vastleggingskredieten uitgetrokken wordt. Over de concrete aanwending daarvan kan de bevoegde minister voortaan vrij beslissen.

Ten opzichte van de apparaatsprogramma’s is er evenwel een verstrakking van de herverdelingsmogelijkheden. Vroeger werden die op het niveau van een programma over de entiteiten heen gedefinieerd waardoor er tussen entiteiten begrotingskredieten konden worden herverdeeld via MB. Maar vermits nu de apparaatprogramma’s op het niveau van de entiteiten worden bepaald en een herverdeling van apparaatskredieten tussen entiteiten gelijkstaat aan een herverdeling over programma’s heen, kan dit alleen na begrotingsaanpassing.

Tabel 1: Herverdelingsmogelijkheden vastleggingskredieten

 Vastleggingskredieten (VAK) Herverdelingsmogelijkheden bij Rijkscomptabiliteit Herverdelingsmogelijkheden n.a.v. vertaling Rekendecreet
Tussen beleidsdomeinen Bij begrotingsaanpassing Bij begrotingsaanpassing
Tussen programma’s Bij begrotingsaanpassing Bij begrotingsaanpassing
Tussen apparaatsprogramma’s beleidsdomein Mits visum IF en akkoord minister van begroting Bij begrotingsaanpassing
Binnen een programma Mits visum IF en akkoord minister van begroting Bij ministerieel besluit mits advies IF en begrotingsakkoord
Tussen basisallocaties (van een begrotingsartikel) Mits visum IF en akkoord minister van begroting Autonoom (mogelijkheid tot managementmatige bijstelling van de kredieten)

2.Vereffeningskredieten

In die mate dat de herverdelingsmogelijkheden van vastleggingskredieten slechts beperkt versoepeld worden door het Rekendecreet, worden de herverdelingsmogelijkheden van de vereffeningskredieten wel gevoelig uitgebreid.

De ministers van de Vlaamse Regering kunnen voortaan los van een begrotingsaanpassing vereffeningskredieten verdelen tussen beleid- en apparaatprogramma’s binnen hetzelfde beleidsdomein, mits advies van de Inspectie van Financiën en een begrotingsakkoord. Deze versoepeling op het beginsel van de begrotingsspecialiteit ( tussen programma’s kunnen kredieten enkel herverdeeld worden via een begrotingsaanpassing gestemd door het Vlaams Parlement) werd in het Rekendecreet voorzien omdat de gesplitste vereffeningskredieten gekoppeld zijn aan de algemene boekhouding en de uitgaven dus moeten geboekt worden conform de aanrekeningsregels ongeacht de beschikbare kredieten.

Omdat door het Rekendecreet beleidsprogramma’s centraler staan en die programma’s entiteitsoverschrijdend zijn, kunnen er binnen en over de entiteiten heen vereffeningskredieten tussen begrotingsartikelen van een zelfde beleidsprogramma autonoom door de bevoegde minister worden herverdeeld. Vereffeningskredieten tussen apparaatprogramma’s binnen hetzelfde beleidsdomein daarentegen kunnen enkel worden herverdeeld bij MB mits advies IF en akkoord van de minister van Begroting. Idee is immers de entiteiten te responsabiliseren voor hun werking.

Binnen een begrotingsartikel kunnen ook de vereffeningskredieten vrij worden herverdeeld tussen de basisallocaties. Voor de inwerkingtreding van het Rekendecreet was hiervoor een visum van de Inspectie van Financiën en een akkoord van de minister van Begroting nodig.

Tabel 2: Herverdelingsmogelijkheden vereffeningskredieten

 Vereffeningskredieten (VEK) Herverdelingsmogelijkheden bij Rijkscomptabiliteit Herverdelingsmogelijkheden n.a.v. vertaling Rekendecreet
Tussen beleidsdomeinen Bij begrotingsaanpassing Bij begrotingsaanpassing
Tussen programma’s Bij begrotingsaanpassing Ministerieel besluit mits advies IF en begrotingsakkoord
Tussen apparaatsprogramma’s beleidsdomein Mits visum IF en akkoord minister van begroting Ministerieel besluit mits advies IF en begrotingsakkoord
Binnen een programma Mits visum IF en akkoord minister van begroting Ministerieel besluit zonder advies IF en begrotingsakkoord
Tussen basisallocaties (van een begrotingsartikel) Mits visum IF en akkoord minister van begroting Autonoom (mogelijkheid tot managementmatige bijstelling van de kredieten)

 

Verdere informatie over de te volgen procedures en te gebruiken sjablonen voor kredietherverdelingen, vindt u hier.