Politieke bilaterales

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

Nadat de Vlaamse regering in kennis werd gesteld van de resultaten van de technische bilaterales kan er overgegaan worden naar de politieke bilaterales.

Deze politieke bilaterales worden gevoerd tussen de Vlaamse minister bevoegd voor de Begroting en de verschillende vakministers (beiden eventueel bijgestaan door hun respectievelijke kabinetsadviseurs).

Tijdens deze politieke bilaterales wordt er veel aandacht geschonken aan de stand van het vorderingensaldo van de Vlaamse overheid ten opzichte van de door de Vlaamse regering vooropgestelde norm.

In het geval van een gunstige stand van het vorderingensaldo ten opzichte van deze norm zal er tijdens de politieke bilaterales vooral gesproken kunnen worden over het opstarten van nieuwe initiatieven of de uitbreiding van bestaande initiatieven.  In het geval van een ongunstige stand van het vorderingensaldo ten opzichte van deze norm zullen de politieke bilaterales vooral gekenmerkt worden door een zoektocht naar besparingen.

Bij een begrotingsopmaak vinden de poltieke bilaterales in principe plaats tijdens de eerste helft van september van het voorgaande begrotingsjaar. Bij een begrotingsaanpassing zal dat in principe in de loop van de maand april van het begrotingsjaar zelf zijn.

Nadat de Vlaamse regering in kennis werd gesteld van de resultaten van de technische bilaterales kan er overgegaan worden naar de politieke bilaterales.

Deze politieke bilaterales worden gevoerd tussen de Vlaamse minister bevoegd voor de Begroting en de verschillende vakministers (beiden eventueel bijgestaan door hun respectievelijke kabinetsadviseurs).

Tijdens deze politieke bilaterales wordt er veel aandacht geschonken aan de stand van het vorderingensaldo van de Vlaamse overheid ten opzichte van de door de Vlaamse regering vooropgestelde norm.

In het geval van een gunstige stand van het vorderingensaldo ten opzichte van deze norm zal er tijdens de politieke bilaterales vooral gesproken kunnen worden over het opstarten van nieuwe initiatieven of de uitbreiding van bestaande initiatieven.  In het geval van een ongunstige stand van het vorderingensaldo ten opzichte van deze norm zullen de politieke bilaterales vooral gekenmerkt worden door een zoektocht naar besparingen.

Bij een begrotingsopmaak vinden de poltieke bilaterales in principe plaats tijdens de eerste helft van september van het voorgaande begrotingsjaar. Bij een begrotingsaanpassing zal dat in principe in de loop van de maand april van het begrotingsjaar zelf zijn.

Nadat de Vlaamse regering in kennis werd gesteld van de resultaten van de technische bilaterales kan er overgegaan worden naar de politieke bilaterales.

Deze politieke bilaterales worden gevoerd tussen de Vlaamse minister bevoegd voor de Begroting en de verschillende vakministers (beiden eventueel bijgestaan door hun respectievelijke kabinetsadviseurs).

Tijdens deze politieke bilaterales wordt er veel aandacht geschonken aan de stand van het vorderingensaldo van de Vlaamse overheid ten opzichte van de door de Vlaamse regering vooropgestelde norm.

In het geval van een gunstige stand van het vorderingensaldo ten opzichte van deze norm zal er tijdens de politieke bilaterales vooral gesproken kunnen worden over het opstarten van nieuwe initiatieven of de uitbreiding van bestaande initiatieven.  In het geval van een ongunstige stand van het vorderingensaldo ten opzichte van deze norm zullen de politieke bilaterales vooral gekenmerkt worden door een zoektocht naar besparingen.

Bij een begrotingsopmaak vinden de poltieke bilaterales in principe plaats tijdens de eerste helft van september van het voorgaande begrotingsjaar. Bij een begrotingsaanpassing zal dat in principe in de loop van de maand april van het begrotingsjaar zelf zijn.