Parlementaire behandeling

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

De in het Vlaams Parlement ingediende begrotingsdocumenten worden, op basis van de verdeling van de bevoegdheden, besproken in de verschillende parlementaire commissies (o.a. Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen en de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed).  In de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting wordt het geheel van de Vlaamse begroting besproken.

De leden van de verschillende commissies hebben, naar aanleiding van de bespreking in de commissies, de mogelijkheid om amendementen op de ontwerpdecreten in te dienen.

Daarnaast voert ook het Rekenhof een onderzoek uit naar de in het Vlaams Parlement ingediende begrotingsdocumenten waaruit dan weer de volgende 2 verslagen voortvloeien:

  • Onderzoek (van de aanpassing) van de Vlaamse begroting voor jaar X (verslag aan het Vlaams Parlement)
  • Formele opmerkingen bij (de aanpassing van) de Vlaamse begroting voor jaar X (verslag aan het departement Financiën en Begroting)

Tijdens een vergadering van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting licht het Rekenhof haar verslagen toe aan de commissieleden en wordt er hierop reeds een eerste reactie gegeven door de minister bevoegd voor de Begroting.

Naar aanleiding van de verslagen van het Rekenhof wordt verder door de Vlaamse Regering, en gecoördineerd door de afdeling Beleidsondersteuning en Begroting van het departement Financiën en Begroting, een antwoord op de opmerkingen van het Rekenhof voorbereid en worden de vereiste amendementen ingediend bij het Vlaams Parlement..

Ten slotte worden de geamendeerde begrotingsdocumenten besproken in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement en worden de begrotingsdecreten goedgekeurd.

De in het Vlaams Parlement ingediende begrotingsdocumenten worden, op basis van de verdeling van de bevoegdheden, besproken in de verschillende parlementaire commissies (o.a. Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen en de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed).  In de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting wordt het geheel van de Vlaamse begroting besproken.

De leden van de verschillende commissies hebben, naar aanleiding van de bespreking in de commissies, de mogelijkheid om amendementen op de ontwerpdecreten in te dienen.

Daarnaast voert ook het Rekenhof een onderzoek uit naar de in het Vlaams Parlement ingediende begrotingsdocumenten waaruit dan weer de volgende 2 verslagen voortvloeien:

  • Onderzoek (van de aanpassing) van de Vlaamse begroting voor jaar X (verslag aan het Vlaams Parlement)
  • Formele opmerkingen bij (de aanpassing van) de Vlaamse begroting voor jaar X (verslag aan het departement Financiën en Begroting)

Tijdens een vergadering van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting licht het Rekenhof haar verslagen toe aan de commissieleden en wordt er hierop reeds een eerste reactie gegeven door de minister bevoegd voor de Begroting.

Naar aanleiding van de verslagen van het Rekenhof wordt verder door de Vlaamse Regering, en gecoördineerd door de afdeling Beleidsondersteuning en Begroting van het departement Financiën en Begroting, een antwoord op de opmerkingen van het Rekenhof voorbereid en worden de vereiste amendementen ingediend bij het Vlaams Parlement..

Ten slotte worden de geamendeerde begrotingsdocumenten besproken in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement en worden de begrotingsdecreten goedgekeurd.

De in het Vlaams Parlement ingediende begrotingsdocumenten worden, op basis van de verdeling van de bevoegdheden, besproken in de verschillende parlementaire commissies (o.a. Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen en de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed).  In de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting wordt het geheel van de Vlaamse begroting besproken.

De leden van de verschillende commissies hebben, naar aanleiding van de bespreking in de commissies, de mogelijkheid om amendementen op de ontwerpdecreten in te dienen.

Daarnaast voert ook het Rekenhof een onderzoek uit naar de in het Vlaams Parlement ingediende begrotingsdocumenten waaruit dan weer de volgende 2 verslagen voortvloeien:

  • Onderzoek (van de aanpassing) van de Vlaamse begroting voor jaar X (verslag aan het Vlaams Parlement)
  • Formele opmerkingen bij (de aanpassing van) de Vlaamse begroting voor jaar X (verslag aan het departement Financiën en Begroting)

Tijdens een vergadering van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting licht het Rekenhof haar verslagen toe aan de commissieleden en wordt er hierop reeds een eerste reactie gegeven door de minister bevoegd voor de Begroting.

Naar aanleiding van de verslagen van het Rekenhof wordt verder door de Vlaamse Regering, en gecoördineerd door de afdeling Beleidsondersteuning en Begroting van het departement Financiën en Begroting, een antwoord op de opmerkingen van het Rekenhof voorbereid en worden de vereiste amendementen ingediend bij het Vlaams Parlement..

Ten slotte worden de geamendeerde begrotingsdocumenten besproken in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement en worden de begrotingsdecreten goedgekeurd.