Opmaak begroting

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

De eerste fase binnen een begrotingscyclus is de jaarlijkse opmaak van de begroting.  Tijdens die begrotingsopmaak worden de vermoedelijke ontvangsten en uitgaven van het komende begrotingsjaar zo nauwkeurig mogelijk geraamd.

Via de begroting maakt de overheid keuzes met betrekking tot de doelstellingen die zij wenst na te streven en de middelen die zij hiervoor ter beschikking stelt. Zo wordt bij het opmaken van de begroting afgewogen welke doelstellingen prioriteit krijgen en voor welke doelstellingen eventueel minder middelen vereist zijn en waarbij er dus een heroriëntering van middelen mogelijk is.

De begroting is de jaarlijkse budgettaire weerspiegeling van het beleid van de Vlaamse Regering, zoals opgenomen in de beleidsnota’s en de beleidsbrieven.  Door de goedkeuring van het begrotingsontwerp verleent het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering  een machtiging om haar beleidsprogramma budgettair uit te voeren.

Opgelet, de goedkeuring van de begroting is dus an sich slechts het ter beschikking stellen van bepaalde kredieten maar vormt geen verplichting tot het aanwenden van deze kredieten.  Ze schept dus rechtstreeks geen eigenlijke rechten ten voordele van derden, doch enkel het recht van de Vlaamse Regering een beleid te voeren ten belope van de toegestane kredieten.

Een gedetailleerde bespreking van de verschillende stappen binnen een begrotingsopmaak is terug te vinden onder stap voor stap naar een begroting.

Onder begrotingsdocumenten kan u een overzicht en een toelichting terugvinden betreffende de begrotingsdocumenten die opgemaakt worden in het kader van de begrotingsopmaak.

De eerste fase binnen een begrotingscyclus is de jaarlijkse opmaak van de begroting.  Tijdens die begrotingsopmaak worden de vermoedelijke ontvangsten en uitgaven van het komende begrotingsjaar zo nauwkeurig mogelijk geraamd.

Via de begroting maakt de overheid keuzes met betrekking tot de doelstellingen die zij wenst na te streven en de middelen die zij hiervoor ter beschikking stelt. Zo wordt bij het opmaken van de begroting afgewogen welke doelstellingen prioriteit krijgen en voor welke doelstellingen eventueel minder middelen vereist zijn en waarbij er dus een heroriëntering van middelen mogelijk is.

De begroting is de jaarlijkse budgettaire weerspiegeling van het beleid van de Vlaamse Regering, zoals opgenomen in de beleidsnota’s en de beleidsbrieven.  Door de goedkeuring van het begrotingsontwerp verleent het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering  een machtiging om haar beleidsprogramma budgettair uit te voeren.

Opgelet, de goedkeuring van de begroting is dus an sich slechts het ter beschikking stellen van bepaalde kredieten maar vormt geen verplichting tot het aanwenden van deze kredieten.  Ze schept dus rechtstreeks geen eigenlijke rechten ten voordele van derden, doch enkel het recht van de Vlaamse Regering een beleid te voeren ten belope van de toegestane kredieten.

Een gedetailleerde bespreking van de verschillende stappen binnen een begrotingsopmaak is terug te vinden onder stap voor stap naar een begroting.

Onder begrotingsdocumenten kan u een overzicht en een toelichting terugvinden betreffende de begrotingsdocumenten die opgemaakt worden in het kader van de begrotingsopmaak.

De eerste fase binnen een begrotingscyclus is de jaarlijkse opmaak van de begroting.  Tijdens die begrotingsopmaak worden de vermoedelijke ontvangsten en uitgaven van het komende begrotingsjaar zo nauwkeurig mogelijk geraamd.

Via de begroting maakt de overheid keuzes met betrekking tot de doelstellingen die zij wenst na te streven en de middelen die zij hiervoor ter beschikking stelt. Zo wordt bij het opmaken van de begroting afgewogen welke doelstellingen prioriteit krijgen en voor welke doelstellingen eventueel minder middelen vereist zijn en waarbij er dus een heroriëntering van middelen mogelijk is.

De begroting is de jaarlijkse budgettaire weerspiegeling van het beleid van de Vlaamse Regering, zoals opgenomen in de beleidsnota’s en de beleidsbrieven.  Door de goedkeuring van het begrotingsontwerp verleent het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering  een machtiging om haar beleidsprogramma budgettair uit te voeren.

Opgelet, de goedkeuring van de begroting is dus an sich slechts het ter beschikking stellen van bepaalde kredieten maar vormt geen verplichting tot het aanwenden van deze kredieten.  Ze schept dus rechtstreeks geen eigenlijke rechten ten voordele van derden, doch enkel het recht van de Vlaamse Regering een beleid te voeren ten belope van de toegestane kredieten.

Een gedetailleerde bespreking van de verschillende stappen binnen een begrotingsopmaak is terug te vinden onder stap voor stap naar een begroting.

Onder begrotingsdocumenten kan u een overzicht en een toelichting terugvinden betreffende de begrotingsdocumenten die opgemaakt worden in het kader van de begrotingsopmaak.