Opcentiemen

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

Een opcentiem is een bijkomende belasting van één percent op het verschuldigde bedrag van een belasting van een andere overheid. Zo kunnen de gewesten opcentiemen heffen op de personenbelasting.

De raming van de gewestelijke opcentiemen is gebaseerd op een inschatting van de belasting Staat door de FOD Financiën.  Deze belasting Staat wordt gereduceerd met een autonomiefactor van 25,990%.  Op de gereduceerde belasting Staat wordt vervolgens het tarief van de opcentiemen toegepast om het bedrag aan opcentiemen te bekomen.  Voor het aanslagjaar 2015 wordt daarbij uitgegaan van een opcentiementarief van 35,117%.  Dit tarief kan door de gewesten zelf verhoogd of verlaagd worden.

Een opcentiem is een bijkomende belasting van één percent op het verschuldigde bedrag van een belasting van een andere overheid. Zo kunnen de gewesten opcentiemen heffen op de personenbelasting.

De raming van de gewestelijke opcentiemen is gebaseerd op een inschatting van de belasting Staat door de FOD Financiën.  Deze belasting Staat wordt gereduceerd met een autonomiefactor van 25,990%.  Op de gereduceerde belasting Staat wordt vervolgens het tarief van de opcentiemen toegepast om het bedrag aan opcentiemen te bekomen.  Voor het aanslagjaar 2015 wordt daarbij uitgegaan van een opcentiementarief van 35,117%.  Dit tarief kan door de gewesten zelf verhoogd of verlaagd worden.

Een opcentiem is een bijkomende belasting van één percent op het verschuldigde bedrag van een belasting van een andere overheid. Zo kunnen de gewesten opcentiemen heffen op de personenbelasting.

De raming van de gewestelijke opcentiemen is gebaseerd op een inschatting van de belasting Staat door de FOD Financiën.  Deze belasting Staat wordt gereduceerd met een autonomiefactor van 25,990%.  Op de gereduceerde belasting Staat wordt vervolgens het tarief van de opcentiemen toegepast om het bedrag aan opcentiemen te bekomen.  Voor het aanslagjaar 2015 wordt daarbij uitgegaan van een opcentiementarief van 35,117%.  Dit tarief kan door de gewesten zelf verhoogd of verlaagd worden.