Ontvangsten

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

Het middelendecreet bevat in de mantel volgende decreetsbepalingen:

 • vaststelling van de geraamde algemene ontvangsten en van de geraamde toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap voor het bedoelde begrotingsjaar, met een onderscheid tussen de gemeenschaps-, gewest- en gemeenschappelijke aangelegenheden.
 • vaststelling van de geraamde leningsontvangsten en van de geraamde kasontvangsten.
 • machtiging aan de Vlaamse Regering om het tekort te financieren door middel van leningen. De uitvoerende macht moet voor het aangaan van leningen immers de toelating krijgen van de wetgevende macht.
 • machtiging aan de Vlaamse Regering om de gewest- en gemeenschapsmiddelen aan te wenden voor de financiering van het geheel van de uitgaven (er is m.a.w. geen financiële scheiding tussen de middelen en uitgaven voor het Gewest enerzijds en de middelen en uitgaven voor de Gemeenschap anderzijds).
 • de bepaling die de invordering van de bestaande directe en indirecte belastingen en heffingen toelaat.  Deze verlenging is noodzakelijk omdat alle belastingen en heffingen slechts voor één jaar van kracht zijn indien de regels die ze invoeren niet worden vernieuwd.  Hieruit volgt dat de middelenraming op zich onvoldoende is om de inning van de belastingen en heffingen toe te laten.  Er zijn hiertoe twee bijkomende voorwaarden gesteld:
  • de jaarlijkse goedkeuring van de invordering dient expliciet vermeld te worden in een decreetsbepaling, en
  • er moeten fiscale wetten zijn die zoals iedere normatieve wet een permanent karakter hebben.

Het middelendecreet bevat in de mantel volgende decreetsbepalingen:

 • vaststelling van de geraamde algemene ontvangsten en van de geraamde toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap voor het bedoelde begrotingsjaar, met een onderscheid tussen de gemeenschaps-, gewest- en gemeenschappelijke aangelegenheden.
 • vaststelling van de geraamde leningsontvangsten en van de geraamde kasontvangsten.
 • machtiging aan de Vlaamse Regering om het tekort te financieren door middel van leningen. De uitvoerende macht moet voor het aangaan van leningen immers de toelating krijgen van de wetgevende macht.
 • machtiging aan de Vlaamse Regering om de gewest- en gemeenschapsmiddelen aan te wenden voor de financiering van het geheel van de uitgaven (er is m.a.w. geen financiële scheiding tussen de middelen en uitgaven voor het Gewest enerzijds en de middelen en uitgaven voor de Gemeenschap anderzijds).
 • de bepaling die de invordering van de bestaande directe en indirecte belastingen en heffingen toelaat.  Deze verlenging is noodzakelijk omdat alle belastingen en heffingen slechts voor één jaar van kracht zijn indien de regels die ze invoeren niet worden vernieuwd.  Hieruit volgt dat de middelenraming op zich onvoldoende is om de inning van de belastingen en heffingen toe te laten.  Er zijn hiertoe twee bijkomende voorwaarden gesteld:
  • de jaarlijkse goedkeuring van de invordering dient expliciet vermeld te worden in een decreetsbepaling, en
  • er moeten fiscale wetten zijn die zoals iedere normatieve wet een permanent karakter hebben.

Het middelendecreet bevat in de mantel volgende decreetsbepalingen:

 • vaststelling van de geraamde algemene ontvangsten en van de geraamde toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap voor het bedoelde begrotingsjaar, met een onderscheid tussen de gemeenschaps-, gewest- en gemeenschappelijke aangelegenheden.
 • vaststelling van de geraamde leningsontvangsten en van de geraamde kasontvangsten.
 • machtiging aan de Vlaamse Regering om het tekort te financieren door middel van leningen. De uitvoerende macht moet voor het aangaan van leningen immers de toelating krijgen van de wetgevende macht.
 • machtiging aan de Vlaamse Regering om de gewest- en gemeenschapsmiddelen aan te wenden voor de financiering van het geheel van de uitgaven (er is m.a.w. geen financiële scheiding tussen de middelen en uitgaven voor het Gewest enerzijds en de middelen en uitgaven voor de Gemeenschap anderzijds).
 • de bepaling die de invordering van de bestaande directe en indirecte belastingen en heffingen toelaat.  Deze verlenging is noodzakelijk omdat alle belastingen en heffingen slechts voor één jaar van kracht zijn indien de regels die ze invoeren niet worden vernieuwd.  Hieruit volgt dat de middelenraming op zich onvoldoende is om de inning van de belastingen en heffingen toe te laten.  Er zijn hiertoe twee bijkomende voorwaarden gesteld:
  • de jaarlijkse goedkeuring van de invordering dient expliciet vermeld te worden in een decreetsbepaling, en
  • er moeten fiscale wetten zijn die zoals iedere normatieve wet een permanent karakter hebben.