Ontvangsten

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

Naar aanleiding van de Zesde Staatshervorming werd de financiering van de Gewesten en Gemeenschappen grondig hertekend. Niet alleen de bestaande financieringsmechanismen werden aangepast, ook worden een aantal nieuwe bevoegdheden aan de Gewesten en Gemeenschappen overgedragen, vergezeld van de geassocieerde middelen. Een overgangsmechanisme moet in het aanvangsjaar 2015 de overgang budgettair neutraal maken. De Gewesten en Gemeenschappen worden bijkomend geresponsabiliseerd op het vlak van pensioenen en klimaat. De Brusselse instellingen worden bijkomend gefinancierd.

Wat betreft de Vlaamse fiscale autonomie kan het Vlaamse Gewest opcentiemen heffen of kortingen toestaan op de personenbelasting (PB), alsook algemene belastingverminderingen of –vermeerderingen invoeren op de PB, in het kader van de bevoegdheden toegekend aan het gewest. Deze fiscale autonomie is beperkt tot 6,75% van de PB gelokaliseerd in ieder gewest. Bovendien mag de uitoefening van de fiscale autonomie de progressiviteit van de PB niet verminderen en niet leiden tot deloyale fiscale concurrentie.

De Zesde Staatshervorming zorgt op twee manieren voor een uitbreiding van de Vlaamse fiscale autonomie:

(1) via de invoering van het model van uitgebreide opcentiemen, waardoor Vlaanderen fiscaal verantwoordelijk wordt voor een aanzienlijk deel van haar inkomsten;

(2) via de overdracht van fiscale uitgaven, waardoor Vlaanderen meer mogelijkheden krijgt voor het geven van incentives via fiscaal beleid.

De overdracht van fiscale autonomie heeft evenwel tot gevolg dat de inkomstenstromen van de Vlaamse overheid minder voorspelbaar worden:

(1) de Vlaamse uitgebreide opcentiemen zullen worden geheven op een belastbare basis exclusief vastgesteld door de federale overheid, de zogenaamde gereduceerde belasting Staat. De gewesten zullen dus niet alleen afhankelijk zijn van de economische omstandigheden voor hun inkomsten, maar ook van het fiscaal beleid van de federale overheid;

(2) De impact van fiscale maatregelen is moeilijker voorspelbaar dan bijvoorbeeld bij subsidies omdat niet wordt gewerkt met gesloten enveloppes.

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de grote rubrieken uit de Vlaamse middelenbegroting in cijfers 2014 (ontwerp tweede begrotingsaanpassing) en 2015 (ontwerp begrotingsopmaak), uitgedrukt in duizend euro.

2BA 2014

BO 2015

BO 2015 –
2BA 2014

Opcentiemen

7.466.983

7.466.983

Samengevoegde belastingen

6.250.401

2.913.541

-3.336.861

Gedeelde belastingen

13.060.531

20.105.699

7.045.168

Specifieke dotaties

905.455

81.968

-823.487

Gewestelijke belastingen

5.453.706

5.588.856

135.150

Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten

161.198

150.398

-10.800

Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten

125.736

430.831

305.095

Lotto gelden

33.754

33.754

0

Instellingen consolidatiekring

1.558.966

1.510.649

-48.317

TOTAAL

27.549.747

38.282.679

10.732.932

 

De regelgeving aangaande de belangrijkste financieringsbronnen van de Gemeenschappen en de Gewesten staat neergeschreven in de Bijzondere Financieringswet (of voluit de Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten).

 

Naar aanleiding van de Zesde Staatshervorming werd de financiering van de Gewesten en Gemeenschappen grondig hertekend. Niet alleen de bestaande financieringsmechanismen werden aangepast, ook worden een aantal nieuwe bevoegdheden aan de Gewesten en Gemeenschappen overgedragen, vergezeld van de geassocieerde middelen. Een overgangsmechanisme moet in het aanvangsjaar 2015 de overgang budgettair neutraal maken. De Gewesten en Gemeenschappen worden bijkomend geresponsabiliseerd op het vlak van pensioenen en klimaat. De Brusselse instellingen worden bijkomend gefinancierd.

Wat betreft de Vlaamse fiscale autonomie kan het Vlaamse Gewest opcentiemen heffen of kortingen toestaan op de personenbelasting (PB), alsook algemene belastingverminderingen of –vermeerderingen invoeren op de PB, in het kader van de bevoegdheden toegekend aan het gewest. Deze fiscale autonomie is beperkt tot 6,75% van de PB gelokaliseerd in ieder gewest. Bovendien mag de uitoefening van de fiscale autonomie de progressiviteit van de PB niet verminderen en niet leiden tot deloyale fiscale concurrentie.

De Zesde Staatshervorming zorgt op twee manieren voor een uitbreiding van de Vlaamse fiscale autonomie:

(1) via de invoering van het model van uitgebreide opcentiemen, waardoor Vlaanderen fiscaal verantwoordelijk wordt voor een aanzienlijk deel van haar inkomsten;

(2) via de overdracht van fiscale uitgaven, waardoor Vlaanderen meer mogelijkheden krijgt voor het geven van incentives via fiscaal beleid.

De overdracht van fiscale autonomie heeft evenwel tot gevolg dat de inkomstenstromen van de Vlaamse overheid minder voorspelbaar worden:

(1) de Vlaamse uitgebreide opcentiemen zullen worden geheven op een belastbare basis exclusief vastgesteld door de federale overheid, de zogenaamde gereduceerde belasting Staat. De gewesten zullen dus niet alleen afhankelijk zijn van de economische omstandigheden voor hun inkomsten, maar ook van het fiscaal beleid van de federale overheid;

(2) De impact van fiscale maatregelen is moeilijker voorspelbaar dan bijvoorbeeld bij subsidies omdat niet wordt gewerkt met gesloten enveloppes.

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de grote rubrieken uit de Vlaamse middelenbegroting in cijfers 2014 (ontwerp tweede begrotingsaanpassing) en 2015 (ontwerp begrotingsopmaak), uitgedrukt in duizend euro.

2BA 2014

BO 2015

BO 2015 –
2BA 2014

Opcentiemen

7.466.983

7.466.983

Samengevoegde belastingen

6.250.401

2.913.541

-3.336.861

Gedeelde belastingen

13.060.531

20.105.699

7.045.168

Specifieke dotaties

905.455

81.968

-823.487

Gewestelijke belastingen

5.453.706

5.588.856

135.150

Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten

161.198

150.398

-10.800

Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten

125.736

430.831

305.095

Lotto gelden

33.754

33.754

0

Instellingen consolidatiekring

1.558.966

1.510.649

-48.317

TOTAAL

27.549.747

38.282.679

10.732.932

 

De regelgeving aangaande de belangrijkste financieringsbronnen van de Gemeenschappen en de Gewesten staat neergeschreven in de Bijzondere Financieringswet (of voluit de Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten).

 

Naar aanleiding van de Zesde Staatshervorming werd de financiering van de Gewesten en Gemeenschappen grondig hertekend. Niet alleen de bestaande financieringsmechanismen werden aangepast, ook worden een aantal nieuwe bevoegdheden aan de Gewesten en Gemeenschappen overgedragen, vergezeld van de geassocieerde middelen. Een overgangsmechanisme moet in het aanvangsjaar 2015 de overgang budgettair neutraal maken. De Gewesten en Gemeenschappen worden bijkomend geresponsabiliseerd op het vlak van pensioenen en klimaat. De Brusselse instellingen worden bijkomend gefinancierd.

Wat betreft de Vlaamse fiscale autonomie kan het Vlaamse Gewest opcentiemen heffen of kortingen toestaan op de personenbelasting (PB), alsook algemene belastingverminderingen of –vermeerderingen invoeren op de PB, in het kader van de bevoegdheden toegekend aan het gewest. Deze fiscale autonomie is beperkt tot 6,75% van de PB gelokaliseerd in ieder gewest. Bovendien mag de uitoefening van de fiscale autonomie de progressiviteit van de PB niet verminderen en niet leiden tot deloyale fiscale concurrentie.

De Zesde Staatshervorming zorgt op twee manieren voor een uitbreiding van de Vlaamse fiscale autonomie:

(1) via de invoering van het model van uitgebreide opcentiemen, waardoor Vlaanderen fiscaal verantwoordelijk wordt voor een aanzienlijk deel van haar inkomsten;

(2) via de overdracht van fiscale uitgaven, waardoor Vlaanderen meer mogelijkheden krijgt voor het geven van incentives via fiscaal beleid.

De overdracht van fiscale autonomie heeft evenwel tot gevolg dat de inkomstenstromen van de Vlaamse overheid minder voorspelbaar worden:

(1) de Vlaamse uitgebreide opcentiemen zullen worden geheven op een belastbare basis exclusief vastgesteld door de federale overheid, de zogenaamde gereduceerde belasting Staat. De gewesten zullen dus niet alleen afhankelijk zijn van de economische omstandigheden voor hun inkomsten, maar ook van het fiscaal beleid van de federale overheid;

(2) De impact van fiscale maatregelen is moeilijker voorspelbaar dan bijvoorbeeld bij subsidies omdat niet wordt gewerkt met gesloten enveloppes.

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de grote rubrieken uit de Vlaamse middelenbegroting in cijfers 2014 (ontwerp tweede begrotingsaanpassing) en 2015 (ontwerp begrotingsopmaak), uitgedrukt in duizend euro.

2BA 2014

BO 2015

BO 2015 –
2BA 2014

Opcentiemen

7.466.983

7.466.983

Samengevoegde belastingen

6.250.401

2.913.541

-3.336.861

Gedeelde belastingen

13.060.531

20.105.699

7.045.168

Specifieke dotaties

905.455

81.968

-823.487

Gewestelijke belastingen

5.453.706

5.588.856

135.150

Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten

161.198

150.398

-10.800

Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten

125.736

430.831

305.095

Lotto gelden

33.754

33.754

0

Instellingen consolidatiekring

1.558.966

1.510.649

-48.317

TOTAAL

27.549.747

38.282.679

10.732.932

 

De regelgeving aangaande de belangrijkste financieringsbronnen van de Gemeenschappen en de Gewesten staat neergeschreven in de Bijzondere Financieringswet (of voluit de Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten).