Monitoring

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

Ingevolge de te behalen begrotingsdoelstellingen wordt een permanente opvolging van het ESR-vorderingensaldo opgezet. Dit gebeurt voor de gehele Vlaamse overheidssector, dus inbegrepen de diensten met afzonderlijk beheer en de Vlaamse Rechtspersonen die tot de consolidatiekring behoren.  De prognoses steunen op boekhoudkundige gegevens, die getoetst worden aan ervaringsgegevens.  Voor de begrotingsontvangsten dient er bij de prognoses ook rekening gehouden worden met een aantal specifieke, begrotingsjaaroverschrijdende aanrekeningsregels, zoals dit bijvoorbeeld het geval is voor de gewestbelastingen.

Traditioneel wordt er eind juni gestart met de begrotingsmonitoring en wordt er naarmate het einde van het begrotingsjaar nadert, steeds strakker gemonitord met het oog op het vermijden van mogelijke budgettaire ontsporingen ingevolge de uitvoering van de begroting.

Ingevolge de te behalen begrotingsdoelstellingen wordt een permanente opvolging van het ESR-vorderingensaldo opgezet. Dit gebeurt voor de gehele Vlaamse overheidssector, dus inbegrepen de diensten met afzonderlijk beheer en de Vlaamse Rechtspersonen die tot de consolidatiekring behoren.  De prognoses steunen op boekhoudkundige gegevens, die getoetst worden aan ervaringsgegevens.  Voor de begrotingsontvangsten dient er bij de prognoses ook rekening gehouden worden met een aantal specifieke, begrotingsjaaroverschrijdende aanrekeningsregels, zoals dit bijvoorbeeld het geval is voor de gewestbelastingen.

Traditioneel wordt er eind juni gestart met de begrotingsmonitoring en wordt er naarmate het einde van het begrotingsjaar nadert, steeds strakker gemonitord met het oog op het vermijden van mogelijke budgettaire ontsporingen ingevolge de uitvoering van de begroting.

Ingevolge de te behalen begrotingsdoelstellingen wordt een permanente opvolging van het ESR-vorderingensaldo opgezet. Dit gebeurt voor de gehele Vlaamse overheidssector, dus inbegrepen de diensten met afzonderlijk beheer en de Vlaamse Rechtspersonen die tot de consolidatiekring behoren.  De prognoses steunen op boekhoudkundige gegevens, die getoetst worden aan ervaringsgegevens.  Voor de begrotingsontvangsten dient er bij de prognoses ook rekening gehouden worden met een aantal specifieke, begrotingsjaaroverschrijdende aanrekeningsregels, zoals dit bijvoorbeeld het geval is voor de gewestbelastingen.

Traditioneel wordt er eind juni gestart met de begrotingsmonitoring en wordt er naarmate het einde van het begrotingsjaar nadert, steeds strakker gemonitord met het oog op het vermijden van mogelijke budgettaire ontsporingen ingevolge de uitvoering van de begroting.