Minister van Begroting

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtsperonen

Een begrotingsakkoord is vereist voor dossiers die ter beslissing aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd en waarbij de ontvangsten of uitgaven kunnen worden beïnvloed. Om te bepalen of in een dossier een begrotingsakkoord moet bekomen worden is men dus aangewezen op de geldende delegatieregeling en op het besluit begrotingscontrole.

De aanvraag tot het bekomen van het begrotingsakkoord moet de budgettaire gevolgen voor het lopende en de daaropvolgende begrotingsjaren op een transparante wijze weergeven. De aanvraag wordt verstuurd naar de begrotingsminister én naar de afdeling beleidsondersteuning, begroting en financiële operaties van het departement FB die de begrotingsminister adviseert bij elke aanvraag voor begrotingsakkoord. De aanvraag moet het advies van de Inspectie van Financiën bevatten.  De begrotingsminister beslist binnen een termijn van 12 werkdagen.

Indien de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, het begrotingsakkoord weigert, of indien hij geen beslissing heeft meegedeeld binnen de termijn van 12 werkdagen kan de functioneel bevoegde minister zijn voorstel, zonder akkoord, ter beslissing voorleggen aan de Vlaamse Regering.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, kan voor bepaalde aangelegenheden beslissen dat zijn voorafgaande instemming niet meer vereist is na het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën. In het ministerieel besluit van 9 september 2011 worden deze aangelegenheden opgelijst samen met de bijkomende voorwaarden dat de budgettaire gevolgen van het voorstel opgevangen worden binnen de in de jaarlijkse begroting ter beschikking gestelde refertekredieten en dat het gunstig advies IF tevens onvoorwaardelijk dient te zijn.

Een begrotingsakkoord is vereist voor dossiers die ter beslissing aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd en waarbij de ontvangsten of uitgaven kunnen worden beïnvloed. Om te bepalen of in een dossier een begrotingsakkoord moet bekomen worden is men dus aangewezen op de geldende delegatieregeling en op het besluit begrotingscontrole.

De aanvraag tot het bekomen van het begrotingsakkoord moet de budgettaire gevolgen voor het lopende en de daaropvolgende begrotingsjaren op een transparante wijze weergeven. De aanvraag wordt verstuurd naar de begrotingsminister én naar de afdeling beleidsondersteuning, begroting en financiële operaties van het departement FB die de begrotingsminister adviseert bij elke aanvraag voor begrotingsakkoord. De aanvraag moet het advies van de Inspectie van Financiën bevatten.  De begrotingsminister beslist binnen een termijn van 12 werkdagen.

Indien de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, het begrotingsakkoord weigert, of indien hij geen beslissing heeft meegedeeld binnen de termijn van 12 werkdagen kan de functioneel bevoegde minister zijn voorstel, zonder akkoord, ter beslissing voorleggen aan de Vlaamse Regering.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, kan voor bepaalde aangelegenheden beslissen dat zijn voorafgaande instemming niet meer vereist is na het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën. In het ministerieel besluit van 9 september 2011 worden deze aangelegenheden opgelijst samen met de bijkomende voorwaarden dat de budgettaire gevolgen van het voorstel opgevangen worden binnen de in de jaarlijkse begroting ter beschikking gestelde refertekredieten en dat het gunstig advies IF tevens onvoorwaardelijk dient te zijn.

Een begrotingsakkoord is vereist voor dossiers die ter beslissing aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd en waarbij de ontvangsten of uitgaven kunnen worden beïnvloed. Om te bepalen of in een dossier een begrotingsakkoord moet bekomen worden is men dus aangewezen op de geldende delegatieregeling en op het besluit begrotingscontrole.

De aanvraag tot het bekomen van het begrotingsakkoord moet de budgettaire gevolgen voor het lopende en de daaropvolgende begrotingsjaren op een transparante wijze weergeven. De aanvraag wordt verstuurd naar de begrotingsminister én naar de afdeling beleidsondersteuning, begroting en financiële operaties van het departement FB die de begrotingsminister adviseert bij elke aanvraag voor begrotingsakkoord. De aanvraag moet het advies van de Inspectie van Financiën bevatten.  De begrotingsminister beslist binnen een termijn van 12 werkdagen.

Indien de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, het begrotingsakkoord weigert, of indien hij geen beslissing heeft meegedeeld binnen de termijn van 12 werkdagen kan de functioneel bevoegde minister zijn voorstel, zonder akkoord, ter beslissing voorleggen aan de Vlaamse Regering.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, kan voor bepaalde aangelegenheden beslissen dat zijn voorafgaande instemming niet meer vereist is na het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën. In het ministerieel besluit van 9 september 2011 worden deze aangelegenheden opgelijst samen met de bijkomende voorwaarden dat de budgettaire gevolgen van het voorstel opgevangen worden binnen de in de jaarlijkse begroting ter beschikking gestelde refertekredieten en dat het gunstig advies IF tevens onvoorwaardelijk dient te zijn.