Middelendecreet

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

Het middelendecreet heet voluit het Decreet houdende de (aanpassing van de) middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar X.

Het is een decretale akte met een raming van de totale ontvangsten van de Vlaamse overheid in het desbetreffende begrotingsjaar.

Het middelendecreet houdt tevens een machtiging aan de Vlaamse overheid in om ontvangsten daadwerkelijk te innen en om leningen aan te gaan voor het dekken van een eventueel overheidstekort.

Qua structuur vallen in het middelendecreet volgende delen te onderscheiden:

Het ontwerp van middelendecreet wordt door de Vlaamse Regering ingediend bij het Vlaams Parlement uiterlijk op 21 oktober van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat voor de initiële begroting, en uiterlijk op 30 april van het lopende jaar voor de eerste aanpassing van de begroting.

Het middelendecreet heet voluit het Decreet houdende de (aanpassing van de) middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar X.

Het is een decretale akte met een raming van de totale ontvangsten van de Vlaamse overheid in het desbetreffende begrotingsjaar.

Het middelendecreet houdt tevens een machtiging aan de Vlaamse overheid in om ontvangsten daadwerkelijk te innen en om leningen aan te gaan voor het dekken van een eventueel overheidstekort.

Qua structuur vallen in het middelendecreet volgende delen te onderscheiden:

Het ontwerp van middelendecreet wordt door de Vlaamse Regering ingediend bij het Vlaams Parlement uiterlijk op 21 oktober van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat voor de initiële begroting, en uiterlijk op 30 april van het lopende jaar voor de eerste aanpassing van de begroting.

Het middelendecreet heet voluit het Decreet houdende de (aanpassing van de) middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar X.

Het is een decretale akte met een raming van de totale ontvangsten van de Vlaamse overheid in het desbetreffende begrotingsjaar.

Het middelendecreet houdt tevens een machtiging aan de Vlaamse overheid in om ontvangsten daadwerkelijk te innen en om leningen aan te gaan voor het dekken van een eventueel overheidstekort.

Qua structuur vallen in het middelendecreet volgende delen te onderscheiden:

Het ontwerp van middelendecreet wordt door de Vlaamse Regering ingediend bij het Vlaams Parlement uiterlijk op 21 oktober van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat voor de initiële begroting, en uiterlijk op 30 april van het lopende jaar voor de eerste aanpassing van de begroting.