Middelen

Vlaamse Begroting

Aan de hand van een voorbeeld vanuit de begrotingsopmaak 2013 wordt getracht de structuur van de begrotingsartikelen, opgenomen in de begrotingstabel van het algemene middelendecreet, te verduidelijken.

Voorbeeld: DB0/9DG-C-T-G/OW

1) DB0/9DG-C-T-G/OW

De D verwijst naar het beleidsdomein waarbinnen dit begrotingsartikel zich situeert. In dit voorbeeld gaat het over het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen.

2) DB0/9DG-C-T-G/OW

De B verwijst naar de organisatievorm die betrokken is bij de opvolging van dit krediet. Hier gaat het over het departement Internationaal Vlaanderen.

3) DB0/9DG-C-T-G/OW

De 0 verwijst naar het feit dat het hier gaat over de algemene begroting terwijl de 9 specifieert dat het hier over de algemene middelenbegroting gaat.

4) DB0/9DG-C-T-G/OW

De G geeft aan onder welk programma dit begrotingsartikel valt. Dit begrotingsartikel valt onder het programma ‘Toerisme’.

5) DB0/9DG-C-T-G/OW

De C geeft aan welke de ordonnancerend/bevoegde minister is. In het begrotingsjaar 2013 is minister Bourgeois bevoegd voor Toerisme.

6) DB0/9DG-C-T-G/OW

Hier wordt aangegeven welke kredietsoort het betreft. We onderscheiden voor de middelen de volgende kredietsoorten:

– A: algemene ontvangsten

– T: toegewezen ontvangsten

– L: leningsopbrengst

Verder informatie betreffende de kredietsoorten kan u hier terugvinden

7) DB0/9DG-C-T-G/OW

Zoals reeds gesteld vormt een programma een verzameling van begrotingsartikelen die betrekking hebben op dezelfde doelstelling. Deze doelstelling op het niveau van het programma is op een hoog niveau geformuleerd zodanig dat deze doelstelling verder gespecifieerd dient te worden op het niveau van de begrotingsartikelen.

Deze G geeft deze verdere specificatie aan en stelt dat de ontvangsten die geraamd worden voor dit begrotingsartikel voortkomen uit de ‘uitvoering, handhaving en sensibilisering in het kader van de toeristische vergunningsdecreten’.

In het geval van een ESR-aggregatieniveau OI (zie infra) geeft dit echter niet de doelstelling weer op het het niveau van het begrotingsartikel maar duidt dit aan met welke Dienst met Afzonderlijk Beheer (DAB) of Vlaamse rechtspersoon dit begrotingsartikel gelieerd is.

8) DB0/9DG-C-T-G/OW

OW geeft het ESR-aggregatieniveau ‘Ontvangsten Werking en toelagen’ aan. Voor de middelen onderscheiden we de volgende ESR-aggregatieniveau’s:

– Ontvangsten Werking en toelagen (OW)

– Ontvangsten Interne stromen (OI)

– Ontvangsten Participaties (OP)

– Ontvangsten Leningen (OL)

Verdere informatie betreffende ESR kan u hier terugvinden.