Memories van Toelichting per programma

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse rechtspersonen

De Memories van Toelichting per programma, ook wel specifiek luik van de Memorie van Toelichting genoemd, zijn toelichtende documenten bij het middelen- en uitgavendecreet die opgemaakt worden door de verschillende beleidsdomeinen.

De Memories van Toelichting per programma bevatten volgende specifieke informatie :

– informatie per beleidsdomein over de algemene beleidslijnen en de taakverdeling onder de organisatievormen en de Vlaamse rechtspersonen;

– informatie per programma over de koppeling met de strategische doelstellingen uit de beleidsnota en de beheersovereenkomsten.

– geconsolideerde beleids- en betaalkredieten;

– de totalen van de programma’s;

– inhoudelijke toelichtingen bij elk van de entiteiten van een beleidsdomein:

  • Bij ministeries (incl. diensten met afzonderlijk beheer): Per begrotingsartikel
  • Bij Vlaamse rechtspersonen: Bij elke substantiële wijziging van een begrotingspost

De Memories van Toelichting per programma worden door de Vlaamse Regering ingediend bij het Vlaams Parlement uiterlijk op 28 oktober van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat voor de initiële begroting, en uiterlijk op 30 april van het lopende jaar voor de eerste aanpassing van de begroting.

De Memories van Toelichting per programma, ook wel specifiek luik van de Memorie van Toelichting genoemd, zijn toelichtende documenten bij het middelen- en uitgavendecreet die opgemaakt worden door de verschillende beleidsdomeinen.

De Memories van Toelichting per programma bevatten volgende specifieke informatie :

– informatie per beleidsdomein over de algemene beleidslijnen en de taakverdeling onder de organisatievormen en de Vlaamse rechtspersonen;

– informatie per programma over de koppeling met de strategische doelstellingen uit de beleidsnota en de beheersovereenkomsten.

– geconsolideerde beleids- en betaalkredieten;

– de totalen van de programma’s;

– inhoudelijke toelichtingen bij elk van de entiteiten van een beleidsdomein:

  • Bij ministeries (incl. diensten met afzonderlijk beheer): Per begrotingsartikel
  • Bij Vlaamse rechtspersonen: Bij elke substantiële wijziging van een begrotingspost

De Memories van Toelichting per programma worden door de Vlaamse Regering ingediend bij het Vlaams Parlement uiterlijk op 28 oktober van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat voor de initiële begroting, en uiterlijk op 30 april van het lopende jaar voor de eerste aanpassing van de begroting.

De Memories van Toelichting per programma, ook wel specifiek luik van de Memorie van Toelichting genoemd, zijn toelichtende documenten bij het middelen- en uitgavendecreet die opgemaakt worden door de verschillende beleidsdomeinen.

De Memories van Toelichting per programma bevatten volgende specifieke informatie :

– informatie per beleidsdomein over de algemene beleidslijnen en de taakverdeling onder de organisatievormen en de Vlaamse rechtspersonen;

– informatie per programma over de koppeling met de strategische doelstellingen uit de beleidsnota en de beheersovereenkomsten.

– geconsolideerde beleids- en betaalkredieten;

– de totalen van de programma’s;

– inhoudelijke toelichtingen bij elk van de entiteiten van een beleidsdomein:

  • Bij ministeries (incl. diensten met afzonderlijk beheer): Per begrotingsartikel
  • Bij Vlaamse rechtspersonen: Bij elke substantiële wijziging van een begrotingspost

De Memories van Toelichting per programma worden door de Vlaamse Regering ingediend bij het Vlaams Parlement uiterlijk op 28 oktober van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat voor de initiële begroting, en uiterlijk op 30 april van het lopende jaar voor de eerste aanpassing van de begroting.