Meerjarenraming

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

De meerjarenraming vertaalt de genomen beleidsopties in een meerjarig budgettair perspectief en geeft een prognose weer van de budgetontwikkeling over een periode van 6 jaar voor zowel de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer als voor de rechtspersonen die deel uitmaken van de Vlaamse deelstaatoverheid.  Ieder jaar wordt naar aanleiding van de begrotingsopmaak de meerjarenraming geëvalueerd en aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.  Op die manier wordt de meerjarenraming telkens uitgebreid met 1 jaar.

De meerjarenraming is een aanvullend stuk bij de begrotingsdecreten dat door de Vlaamse Regering uiterlijk 1 maand na de neerlegging van de initiële begroting meegedeeld wordt aan het Vlaams Parlement.  De uiterste datum voor de indiening van de initiële ontwerpbegroting van het jaar X in het Vlaams Parlement is 21 oktober X-1, wat betekent dat de meerjarenraming in dit geval ten allerlaatste op 21 november X-1 in het Vlaams Parlement dient neergelegd te zijn.

De meerjarenraming vertaalt de genomen beleidsopties in een meerjarig budgettair perspectief en geeft een prognose weer van de budgetontwikkeling over een periode van 6 jaar voor zowel de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer als voor de rechtspersonen die deel uitmaken van de Vlaamse deelstaatoverheid.  Ieder jaar wordt naar aanleiding van de begrotingsopmaak de meerjarenraming geëvalueerd en aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.  Op die manier wordt de meerjarenraming telkens uitgebreid met 1 jaar.

De meerjarenraming is een aanvullend stuk bij de begrotingsdecreten dat door de Vlaamse Regering uiterlijk 1 maand na de neerlegging van de initiële begroting meegedeeld wordt aan het Vlaams Parlement.  De uiterste datum voor de indiening van de initiële ontwerpbegroting van het jaar X in het Vlaams Parlement is 21 oktober X-1, wat betekent dat de meerjarenraming in dit geval ten allerlaatste op 21 november X-1 in het Vlaams Parlement dient neergelegd te zijn.

De meerjarenraming vertaalt de genomen beleidsopties in een meerjarig budgettair perspectief en geeft een prognose weer van de budgetontwikkeling over een periode van 6 jaar voor zowel de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer als voor de rechtspersonen die deel uitmaken van de Vlaamse deelstaatoverheid.  Ieder jaar wordt naar aanleiding van de begrotingsopmaak de meerjarenraming geëvalueerd en aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.  Op die manier wordt de meerjarenraming telkens uitgebreid met 1 jaar.

De meerjarenraming is een aanvullend stuk bij de begrotingsdecreten dat door de Vlaamse Regering uiterlijk 1 maand na de neerlegging van de initiële begroting meegedeeld wordt aan het Vlaams Parlement.  De uiterste datum voor de indiening van de initiële ontwerpbegroting van het jaar X in het Vlaams Parlement is 21 oktober X-1, wat betekent dat de meerjarenraming in dit geval ten allerlaatste op 21 november X-1 in het Vlaams Parlement dient neergelegd te zijn.