Vorming Begroting

Mantel

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

De mantel van het uitgaven- of middelendecreet bevat decreetsbepalingen die (tijdelijke) afwijkingen op de principes uit het Rekendecreet toestaan.

Deze decreetsbepalingen worden ook begrotingsruiters genoemd.

De mantel bevindt zich vooraan in het decreet, voor de begrotingstabel.

Door op de subpagina’s bij dit hoofdstuk te klikken, kunnen de besprekingen van de verschillende categorieën van decreetsbepalingen geraadpleegd worden.

De mantel van het uitgaven- of middelendecreet bevat decreetsbepalingen die (tijdelijke) afwijkingen op de principes uit het Rekendecreet toestaan.

Deze decreetsbepalingen worden ook begrotingsruiters genoemd.

De mantel bevindt zich vooraan in het decreet, voor de begrotingstabel.

Door op de subpagina’s bij dit hoofdstuk te klikken, kunnen de besprekingen van de verschillende categorieën van decreetsbepalingen geraadpleegd worden.