Lotto-gelden

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

Volgens artikel 62bis van de Bijzondere Financieringswet krijgt elke gemeenschap een bepaald percentage van de te verdelen winst van de Nationale Loterij toegewezen.  De federale ministerraad dient hiertoe de uitkeerbare winst te bepalen.

Volgens artikel 62bis van de Bijzondere Financieringswet krijgt elke gemeenschap een bepaald percentage van de te verdelen winst van de Nationale Loterij toegewezen.  De federale ministerraad dient hiertoe de uitkeerbare winst te bepalen.

Volgens artikel 62bis van de Bijzondere Financieringswet krijgt elke gemeenschap een bepaald percentage van de te verdelen winst van de Nationale Loterij toegewezen.  De federale ministerraad dient hiertoe de uitkeerbare winst te bepalen.