Littera

Vlaamse Begroting

Aan ieder begrotingsartikel wordt in de begrotingstabel een littera (LIT) toegekend. Deze littera geeft het onderscheid aan tussen ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de gemeenschap en het gewest (code 1), de gemeenschap alleen (code 2) en het gewest alleen (code 3).

Het opnemen van de littera in de begrotingstabel is van belang om de stemgerechtigheid van de leden van het Vlaams Parlement te bepalen. In de eerste artikelen van de mantel worden dan ook de totalen per littera opgenomen.