Libellé

Vlaamse Begroting

Binnen de begrotingstabel is er aan ieder begrotingsartikel een libellé (of tekstomschrijving) toegekend die meer informatie verschaft over de inhoud van het betreffende begrotingsartikel.

Deze libellé is volgens een vast stramien opgebouwd. Het eerste deel van de libellé bestaat uit een omschrijving van het ESR-aggregatieniveau. Het tweede deel van de libellé bestaat uit een omschrijving van de doelstelling die aan het begrotingsartikel gekoppeld is of geeft, in het geval van een ESR-aggregatie interne stroom (IS of OI), weer met welke Dienst met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse rechtspersoon het begrotingsartikel gelieerd is.

 

Voorbeeld uit de begrotingsopmaak 2014:

– GB0/1GC-D-2-B/WT   Werking en Toelagen – Armoedebestrijding en Samenlevingsopbouw

– BF0/1BF-C-2-W/IS     Interne Stromen – DAB Catering