Leningsopbrengsten

Vlaamse Begroting

Leningsopbrengsten zijn de ontvangsten die bekomen worden vanuit leningen.