Leningsmachtigingen

Vlaamse Rechtspersonen

Via de opname van een decreetsbepaling in het uitgavendecreet kan aan een Vlaamse rechtspersoon de toestemming worden gegeven om voor een bepaald bedrag leningen, al dan niet met gewestwaarborg, op de kapitaalmarkt op te neme