Landbouw en Visserij

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij is budgettair gezien het kleinste beleidsdomein van de Vlaamse Overheid. Het totale budget dat vanuit de Vlaamse begroting wordt voorzien bedraagt slechts ongeveer 160 miljoen euro.

Het grootste deel hiervan gaat naar het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF), dat de Vlaamse land- en tuinbouw jaarlijks met ongeveer 70 miljoen euro ondersteunt. Naast de professionele land- en tuinbouwer komen ook de voedingsindustrie, de omkaderingssector (zoals praktijkcentra), sociale instellingen en consumentencoöperaties in aanmerking voor steun.

Het FIVA is het financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector en voorziet start- en investeringssteun voor reders en viskwekers en hun coöperaties in Vlaanderen. Het FIVA besteedt een jaarlijks budget van ongeveer 3 miljoen euro.

Een andere instelling die middelen ontvangt van het beleidsdomein Landbouw en Visserij is het Instituut voor Lanbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Het ILVO verricht multidisciplinair en onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief en heeft hiervoor jaarlijks budget van ongeveer 23 miljoen euro ter beschikking.

Tenslotte wordt ook nog een variëteit aan organisaties gesubsidieerd ter ondersteuning van het landbouwbeleid ter waarde van in totaal ongeveer 18 miljoen euro. De grootste subsidie hierbij (4 miljoen euro) gaat naar het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) dat de marketing verzorgt van  de producten en diensten van de landbouw-, tuinbouw-, visserij- en agrovoedingsectoren in binnen- en buitenland.