Kredieten lopend jaar

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

Dit betreft een categorie decreetsbepalingen uit het uitgavendecreet, waarin de geopende kredieten voor het begrotingsjaar in kwestie worden vastgesteld.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de totalen voor de vastleggingskredieten, vereffeningskredieten en variabele kredieten.

Telkenmale worden de uitgaven voor de gemeenschapsaangelegenheden (littera 02), de gewestaangelegenheden (littera 03) en de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van organen en diensten (littera 01) opgesomd.

Verder wordt bij de categorie decreetsbepalingen ‘Kredieten lopend jaar’ nog een bepaling opgenomen met betrekking tot de raming van de terugbetaling van leningen en een bepaling in verband met de raming van de kasuitgaven.

 

Dit betreft een categorie decreetsbepalingen uit het uitgavendecreet, waarin de geopende kredieten voor het begrotingsjaar in kwestie worden vastgesteld.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de totalen voor de vastleggingskredieten, vereffeningskredieten en variabele kredieten.

Telkenmale worden de uitgaven voor de gemeenschapsaangelegenheden (littera 02), de gewestaangelegenheden (littera 03) en de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van organen en diensten (littera 01) opgesomd.

Verder wordt bij de categorie decreetsbepalingen ‘Kredieten lopend jaar’ nog een bepaling opgenomen met betrekking tot de raming van de terugbetaling van leningen en een bepaling in verband met de raming van de kasuitgaven.

 

Dit betreft een categorie decreetsbepalingen uit het uitgavendecreet, waarin de geopende kredieten voor het begrotingsjaar in kwestie worden vastgesteld.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de totalen voor de vastleggingskredieten, vereffeningskredieten en variabele kredieten.

Telkenmale worden de uitgaven voor de gemeenschapsaangelegenheden (littera 02), de gewestaangelegenheden (littera 03) en de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van organen en diensten (littera 01) opgesomd.

Verder wordt bij de categorie decreetsbepalingen ‘Kredieten lopend jaar’ nog een bepaling opgenomen met betrekking tot de raming van de terugbetaling van leningen en een bepaling in verband met de raming van de kasuitgaven.