Internationaal Vlaanderen

Het beleidsdomein internationaal Vlaanderen beschikt voor het jaar 2013 over een budget van circa 205 miljoen euro.

Ongeveer 70 miljoen euro wordt ingezet voor de ondersteuning van internationale handel via onder meer het toekennen van financiële stimuli voor activiteiten van ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen, het verlenen van subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland, het verlenen van subsidies voor Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op exportbevordering, het verlenen van steun aan KMO’s voor ondernemerschapsbevorderende diensten en de subsidiëring van activiteiten van Bedrijfsgroeperingen en Kamers van Koophandel.

Circa 29 miljoen euro wordt ingezet voor internationale samenwerking, met als doel bij te dragen tot het dichten van de Noord-Zuidkloof door middel van bilaterale samenwerking met partners in het Zuiden, het ondersteunen van acties en activiteiten van indirecte actoren, samenwerkingsacties via multilaterale organisaties, draagvlakverbreding  en financiële ondersteuning van noodhulpinterventies en humanitaire bijstand.

Circa 10 miljoen euro wordt ingezet voor algemeen buitenlands beleid. Hieronder wordt onder meer verstaan: de financiering van de werking van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering, de buitenlandse zendingen van de Minister-President, uitgaven inzake internationale communicatie, protocol en publieksdiplomatie en uitgaven inzake buitenlands beleid met betrekking tot multilaterale organisaties.

Tot slot wordt ongeveer 58 miljoen euro voorzien om Vlaanderen te promoten als een toeristische bestemming. Zo draagt Toerisme Vlaanderen o.a. bij aan het opstarten van nieuwe waardevolle toeristische initiatieven door inhoudelijke en financiële ondersteuning te bieden.