Impact op Vlaanderen

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen
 • Begrotingsbeleid: de focus wordt verlegd naar structurele resultaten (ontwikkeling Vlaamse structurele norm).
 • Begrotingsagenda: update van de (intern Belgisch gecoördineerde) meerjarenbegroting voor indiening bij de Commissie op 15/04, aanlevering van gegevens voor het intern Belgisch gecoördineerd ontwerpbegrotingsplan dat op 15/10 bij de Commissie ingediend moet worden.
 • De perimeter van de overheidsentiteiten wordt opnieuw bepaald.
 • Bijkomende rapporteringsverplichtingen.
 • Intensievere samenwerking tussen de verschillende subsectoren van de gezamenlijke overheid.
 • Uitbreiding van de taken van de afdeling financieringsbehoeften van de Hoge Raad van Financiën (advies omtrent de verdeling van de begrotingsdoelstellingen over de subsectoren van de gezamenlijke overheid, evaluatie van de naleving van de begrotingsdoelstellingen, advies omtrent de te treffen correctiemaatregelen bij significante afwijkingen van de vastgestelde begrotingsdoelstellingen, toezicht op de implementatie van de correctiemaatregelen, verdeling van eventuele Europese sancties), aan het secretariaat van de afdeling financieringsbehoeften van de overheid van de HRF, dat bestaat uit zes leden van entiteit I, zullen zes leden van entiteit II (waarvan 2 ambtenaren aangeduid door de Vlaamse Regering) worden toegevoegd.
 • Begrotingsbeleid: de focus wordt verlegd naar structurele resultaten (ontwikkeling Vlaamse structurele norm).
 • Begrotingsagenda: update van de (intern Belgisch gecoördineerde) meerjarenbegroting voor indiening bij de Commissie op 15/04, aanlevering van gegevens voor het intern Belgisch gecoördineerd ontwerpbegrotingsplan dat op 15/10 bij de Commissie ingediend moet worden.
 • De perimeter van de overheidsentiteiten wordt opnieuw bepaald.
 • Bijkomende rapporteringsverplichtingen.
 • Intensievere samenwerking tussen de verschillende subsectoren van de gezamenlijke overheid.
 • Uitbreiding van de taken van de afdeling financieringsbehoeften van de Hoge Raad van Financiën (advies omtrent de verdeling van de begrotingsdoelstellingen over de subsectoren van de gezamenlijke overheid, evaluatie van de naleving van de begrotingsdoelstellingen, advies omtrent de te treffen correctiemaatregelen bij significante afwijkingen van de vastgestelde begrotingsdoelstellingen, toezicht op de implementatie van de correctiemaatregelen, verdeling van eventuele Europese sancties), aan het secretariaat van de afdeling financieringsbehoeften van de overheid van de HRF, dat bestaat uit zes leden van entiteit I, zullen zes leden van entiteit II (waarvan 2 ambtenaren aangeduid door de Vlaamse Regering) worden toegevoegd.
 • Begrotingsbeleid: de focus wordt verlegd naar structurele resultaten (ontwikkeling Vlaamse structurele norm).
 • Begrotingsagenda: update van de (intern Belgisch gecoördineerde) meerjarenbegroting voor indiening bij de Commissie op 15/04, aanlevering van gegevens voor het intern Belgisch gecoördineerd ontwerpbegrotingsplan dat op 15/10 bij de Commissie ingediend moet worden.
 • De perimeter van de overheidsentiteiten wordt opnieuw bepaald.
 • Bijkomende rapporteringsverplichtingen.
 • Intensievere samenwerking tussen de verschillende subsectoren van de gezamenlijke overheid.
 • Uitbreiding van de taken van de afdeling financieringsbehoeften van de Hoge Raad van Financiën (advies omtrent de verdeling van de begrotingsdoelstellingen over de subsectoren van de gezamenlijke overheid, evaluatie van de naleving van de begrotingsdoelstellingen, advies omtrent de te treffen correctiemaatregelen bij significante afwijkingen van de vastgestelde begrotingsdoelstellingen, toezicht op de implementatie van de correctiemaatregelen, verdeling van eventuele Europese sancties), aan het secretariaat van de afdeling financieringsbehoeften van de overheid van de HRF, dat bestaat uit zes leden van entiteit I, zullen zes leden van entiteit II (waarvan 2 ambtenaren aangeduid door de Vlaamse Regering) worden toegevoegd.