Europees Budgettair Bestuur

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

Ingevolge de recente economische en financiële crisis werd de coördinatie van en het toezicht op het macro-economisch – en budgettair beleid van de lidstaten van de Europese Unie versterkt. De nieuwe regels (die zijn vastgelegd in het six pack, het two pack en het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie) werden geïntegreerd in het Europees Semester, de jaarlijks terugkerende periode voor coördinatie van het macro-economisch, begrotings- en structuurbeleid die resulteert in beleidsadviezen ex-ante aan het nationaal begrotingsproces.

Met dit geïntegreerde systeem zijn de regels duidelijker geworden, is de coördinatie van het nationale beleid verbeterd, vindt regelmatig follow-up plaats en worden sneller sancties opgelegd als de regels worden overtreden. Dit alles moet de lidstaten helpen om aan hun begrotings- en hervormingsverplichtingen te voldoen.

Ingevolge de recente economische en financiële crisis werd de coördinatie van en het toezicht op het macro-economisch – en budgettair beleid van de lidstaten van de Europese Unie versterkt. De nieuwe regels (die zijn vastgelegd in het six pack, het two pack en het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie) werden geïntegreerd in het Europees Semester, de jaarlijks terugkerende periode voor coördinatie van het macro-economisch, begrotings- en structuurbeleid die resulteert in beleidsadviezen ex-ante aan het nationaal begrotingsproces.

Met dit geïntegreerde systeem zijn de regels duidelijker geworden, is de coördinatie van het nationale beleid verbeterd, vindt regelmatig follow-up plaats en worden sneller sancties opgelegd als de regels worden overtreden. Dit alles moet de lidstaten helpen om aan hun begrotings- en hervormingsverplichtingen te voldoen.

Ingevolge de recente economische en financiële crisis werd de coördinatie van en het toezicht op het macro-economisch – en budgettair beleid van de lidstaten van de Europese Unie versterkt. De nieuwe regels (die zijn vastgelegd in het six pack, het two pack en het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie) werden geïntegreerd in het Europees Semester, de jaarlijks terugkerende periode voor coördinatie van het macro-economisch, begrotings- en structuurbeleid die resulteert in beleidsadviezen ex-ante aan het nationaal begrotingsproces.

Met dit geïntegreerde systeem zijn de regels duidelijker geworden, is de coördinatie van het nationale beleid verbeterd, vindt regelmatig follow-up plaats en worden sneller sancties opgelegd als de regels worden overtreden. Dit alles moet de lidstaten helpen om aan hun begrotings- en hervormingsverplichtingen te voldoen.