ESR-code

Vlaamse Begroting
Documenten

Het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR) bevat de registratieregels die moeten worden toegepast om een onderling samenhangende, betrouwbare en vergelijkbare kwantitatieve beschrijving van de economieën van de lidstaten van de EU te verkrijgen. De overheidsuitgaven en –ontvangsten worden hierbij volgens macro-economische criteria (wedden, werkingsmiddelen, subsidies, investeringen, enz.) gerangschikt. Het ESR is hierdoor een belangrijk beleids- en beheersinstrument van en voor de Europese Unie.

Binnen dit Europees stelsel is iedere ESR-code als volgt opgebouwd:

1) Het eerste cijfer duidt de hoofdgroep aan. De hoofdgroepen 1 tot en met 4 betreffen de lopende verrichtingen; de hoofdgroepen 5 tot en met 8 betreffen de kapitaalverrichtingen. Groep 9 betreft verrichtingen inzake overheidsschuld. De codenummers die beginnen met 0 worden gebruikt om de uitgaven of ontvangsten te coderen die niet tot de hoofdgroepen 1 tot en met 9 kunnen worden gerekend of die pas later daartoe kunnen worden gerekend.

2) Het tweede cijfer duidt de groep aan. De codenummers met als tweede cijfer 1 tot en met 5 slaan op uitgaven; de nummers met als tweede cijfer 6 tot en met 9 slaan op ontvangsten.

3) Het derde cijfer duidt de subgroep aan.

4) In sommige gevallen blijkt het nodig een vierde cijfer in te voeren.

In de begrotingstabel wordt aan ieder begrotingsartikel een ESR-aggregatieniveau toegekend, waarbij er verschillende ESR-aggregatieniveau’s onderscheiden worden voor de uitgaven en de middelen. Deze ESR-aggregatieniveau’s zijn samengesteld uit een verzameling van ESR-codes.

ESR-aggregatieniveau’s middelen:

Code Omschrijving ESR-code
OW Ontvangsten Werking en toelagen Overige economisch verdeelde ESR-codes voor ontvangsten
OI Ontvangsten Interne Stromen 46.1x, 46.3x, 46.4x, 46.6x, 46,7x, 66.1x, 66.3x, 66.4x, 66.6x, 66.7x
OP Ontvangsten Participaties 86.xx – 89.xx
OL Ontvangsten Leningen 96.xx – 97.xx

ESR-aggregatieniveau’s uitgaven:

Code Omschrijving ESR-code
PR Provisie 0100
LO Lonen 11xx
WT Werking en Toelagen Overige ESR-codes voor uitgaven, 9998
IS Interne Stromen 41.3x, 41.4x, 41.6x, 41.7x, 61.3x, 61.4x, 61.6x, 61.7x, 9999
PA Participaties 80xx -85xx
LE Leningen 90xx -95xx

 

Europees Stelsel voor Nationale en Regionale Rekeningen (ESR)

economische classificatie maart 2017

Handboek rond overheidstekort en overheidsschuld (ESR2010)

esr handboek editie maart 2016