Eigen niet-fiscale ontvangsten

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen:

– de eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten:

Aan een begrotingsfonds toegewezen of geaffecteerde ontvangsten, zijn ontvangsten die voorbehouden worden voor het dekken van bepaalde, decretaal duidelijk omschreven uitgaven (variabele kredieten).  In het merendeel van de gevallen wordt een begrotingsfonds opgericht bij programmadecreet waarin ook de inkomstenbronnen en bestemmingen van het begrotingsfonds bepaald worden.  Een voorbeeld van toegewezen ontvangsten zijn de inschrijvingsgelden van het deeltijds kunstonderwijs.

– de eigen niet-fiscale, niet-toegewezen ontvangsten:

Tot deze categorie behoren onder meer de dividenden van de openbare investeringsmaatschappijen en de dividenden van financiële instellingen die door de Vlaamse Regering in 2009 gesteund werden.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen:

– de eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten:

Aan een begrotingsfonds toegewezen of geaffecteerde ontvangsten, zijn ontvangsten die voorbehouden worden voor het dekken van bepaalde, decretaal duidelijk omschreven uitgaven (variabele kredieten).  In het merendeel van de gevallen wordt een begrotingsfonds opgericht bij programmadecreet waarin ook de inkomstenbronnen en bestemmingen van het begrotingsfonds bepaald worden.  Een voorbeeld van toegewezen ontvangsten zijn de inschrijvingsgelden van het deeltijds kunstonderwijs.

– de eigen niet-fiscale, niet-toegewezen ontvangsten:

Tot deze categorie behoren onder meer de dividenden van de openbare investeringsmaatschappijen en de dividenden van financiële instellingen die door de Vlaamse Regering in 2009 gesteund werden.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen:

– de eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten:

Aan een begrotingsfonds toegewezen of geaffecteerde ontvangsten, zijn ontvangsten die voorbehouden worden voor het dekken van bepaalde, decretaal duidelijk omschreven uitgaven (variabele kredieten).  In het merendeel van de gevallen wordt een begrotingsfonds opgericht bij programmadecreet waarin ook de inkomstenbronnen en bestemmingen van het begrotingsfonds bepaald worden.  Een voorbeeld van toegewezen ontvangsten zijn de inschrijvingsgelden van het deeltijds kunstonderwijs.

– de eigen niet-fiscale, niet-toegewezen ontvangsten:

Tot deze categorie behoren onder meer de dividenden van de openbare investeringsmaatschappijen en de dividenden van financiële instellingen die door de Vlaamse Regering in 2009 gesteund werden.