Economie, Wetenschappen en Innovatie

Het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie beschikt voor het jaar 2013 over een budget van circa 1,6 miljard euro, waarvan meer dan 70% of 1,2 miljard euro wordt ingezet voor de doelstelling om Vlaanderen te sturen naar meer innovatie, creativiteit, kenniscreatie en kennisvalorisatie en om Vlaanderen op vlak van onderzoek en innovatie internationaal op de kaart te zetten.

Circa 350 miljoen euro wordt ingezet voor economisch ondersteuningsbeleid. Met deze middelen wil de Vlaamse overheid het ondernemerschap aanmoedigen en bijdragen tot de ontwikkeling ervan. Ondernemingen worden ondersteund in de uitbouw van hun concurrentiepositie en de opbouw van stimulerende omgevingsfactoren. De Vlaamse overheid treedt op als actor die ondernemingen actief bijstaat met informatie en advies.

Een kleiner budget van 11 miljoen euro wordt gereserveerd voor de doelstelling om het creatief en innoverend ondernemen te promoten en om een beleid rond communicatie over en popularisering van wetenschap, technologie en innovatie uit te werken.