Drempelbedragen advies IF/Begrotingsakkoord/Beslissing Vlaamse Regering

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen
Documenten

De controle op de uitvoering van de begroting wordt geregeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak.

Verder geeft het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering nog aan of een beslissing door de Vlaamse Regering moet genomen worden, dan wel of de beslissingsbevoegdheid gedelegeerd is naar het ministeriële niveau.

Onder het tabblad document worden de geldende drempelbedragen voor de aanvraag van een advies van de Inspectie van Financiën, de aanvraag van een begrotingsakkoord en de delegatie naar de ministers van de Vlaamse Regering schematisch weergegeven.

De controle op de uitvoering van de begroting wordt geregeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak.

Verder geeft het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering nog aan of een beslissing door de Vlaamse Regering moet genomen worden, dan wel of de beslissingsbevoegdheid gedelegeerd is naar het ministeriële niveau.

Onder het tabblad document worden de geldende drempelbedragen voor de aanvraag van een advies van de Inspectie van Financiën, de aanvraag van een begrotingsakkoord en de delegatie naar de ministers van de Vlaamse Regering schematisch weergegeven.

De controle op de uitvoering van de begroting wordt geregeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak.

Verder geeft het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering nog aan of een beslissing door de Vlaamse Regering moet genomen worden, dan wel of de beslissingsbevoegdheid gedelegeerd is naar het ministeriële niveau.

Onder het tabblad document worden de geldende drempelbedragen voor de aanvraag van een advies van de Inspectie van Financiën, de aanvraag van een begrotingsakkoord en de delegatie naar de ministers van de Vlaamse Regering schematisch weergegeven.