Controle op de begrotingsuitvoering

Het inschrijven van kredieten in een begrotingsdecreet is geen vrijgeleide voor het uitgeven van deze kredieten.  Er moeten een aantal regels gerespecteerd worden bij het uitvoeren van de begroting.  Een belangrijk deel van deze regels is opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en –opmaak.

Voor een schematisch overzicht van de te raadplegen controle-organen bij het uitvoeren van de begroting of m.a.w. bij het aangaan van engagementen die tot uitgaven zullen leiden, kan u de subrubriek drempelbedragen consulteren.

Wenst u meer te weten over de verschillende actoren die de begrotingsuitvoering controleren, dan kan u hier klikken.