Cofinanciering

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

Cofinanciering is een subsidievorm waarbij de financiering vanuit een aantal verschillende bronnen komt.  Om de concrete praktische afhandeling van cofinancieringsprojecten te regelen, wordt via de opname van een decreetsbepaling in het uitgavendecreet de mogelijkheid gecreëerd om op een thesaurierekening begrotingsgelden te storten, zodat de Vlaamse coördinerende overheid kan instaan voor de betaling van de gecofinancierde subsidies.  Cofinanciering komt vooral voor in de Landbouw- en Leefmilieusector.

Cofinanciering is een subsidievorm waarbij de financiering vanuit een aantal verschillende bronnen komt.  Om de concrete praktische afhandeling van cofinancieringsprojecten te regelen, wordt via de opname van een decreetsbepaling in het uitgavendecreet de mogelijkheid gecreëerd om op een thesaurierekening begrotingsgelden te storten, zodat de Vlaamse coördinerende overheid kan instaan voor de betaling van de gecofinancierde subsidies.  Cofinanciering komt vooral voor in de Landbouw- en Leefmilieusector.

Cofinanciering is een subsidievorm waarbij de financiering vanuit een aantal verschillende bronnen komt.  Om de concrete praktische afhandeling van cofinancieringsprojecten te regelen, wordt via de opname van een decreetsbepaling in het uitgavendecreet de mogelijkheid gecreëerd om op een thesaurierekening begrotingsgelden te storten, zodat de Vlaamse coördinerende overheid kan instaan voor de betaling van de gecofinancierde subsidies.  Cofinanciering komt vooral voor in de Landbouw- en Leefmilieusector.