Budgetcontrole

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

De budgetcontrole is een geheel van regels en procedures die elke Regering apart hanteert om:

 • te vermijden dat budgettaire onregelmatigheden worden begaan (= controle op de wettelijkheid)
 • de openbare financiën in het algemeen te beheersen (= controle op de conformiteit met het begrotingsbeleid)
 • de doelmatigheid en doeltreffendheid van de aanwending van de beschikbare middelen te garanderen (= opportuniteitscontrole).

De budgetcontrole wordt uitgeoefend door verschillende organen:

 • de Inspectie van Financiën;
 • de minister van Begroting;
 • de Vlaamse Regering.

Naast deze controle, die intern binnen de Regering en haar bestuur verloopt, is er ook een externe controle, die op last en voor rekening van het Parlement wordt uitgevoerd door het Rekenhof.

Een meer gedetailleerde bespreking van de budgetcontrole, is terug te vinden onder Budgetcontrole nader bekeken.

De budgetcontrole is een geheel van regels en procedures die elke Regering apart hanteert om:

 • te vermijden dat budgettaire onregelmatigheden worden begaan (= controle op de wettelijkheid)
 • de openbare financiën in het algemeen te beheersen (= controle op de conformiteit met het begrotingsbeleid)
 • de doelmatigheid en doeltreffendheid van de aanwending van de beschikbare middelen te garanderen (= opportuniteitscontrole).

De budgetcontrole wordt uitgeoefend door verschillende organen:

 • de Inspectie van Financiën;
 • de minister van Begroting;
 • de Vlaamse Regering.

Naast deze controle, die intern binnen de Regering en haar bestuur verloopt, is er ook een externe controle, die op last en voor rekening van het Parlement wordt uitgevoerd door het Rekenhof.

Een meer gedetailleerde bespreking van de budgetcontrole, is terug te vinden onder Budgetcontrole nader bekeken.

De budgetcontrole is een geheel van regels en procedures die elke Regering apart hanteert om:

 • te vermijden dat budgettaire onregelmatigheden worden begaan (= controle op de wettelijkheid)
 • de openbare financiën in het algemeen te beheersen (= controle op de conformiteit met het begrotingsbeleid)
 • de doelmatigheid en doeltreffendheid van de aanwending van de beschikbare middelen te garanderen (= opportuniteitscontrole).

De budgetcontrole wordt uitgeoefend door verschillende organen:

 • de Inspectie van Financiën;
 • de minister van Begroting;
 • de Vlaamse Regering.

Naast deze controle, die intern binnen de Regering en haar bestuur verloopt, is er ook een externe controle, die op last en voor rekening van het Parlement wordt uitgevoerd door het Rekenhof.

Een meer gedetailleerde bespreking van de budgetcontrole, is terug te vinden onder Budgetcontrole nader bekeken.