Bekrachtiging, Afkondiging en Publicatie

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

De initiële begroting wordt door het Vlaams Parlement goedgekeurd uiterlijk op 31 december van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.  De eerste aanpassing van de begroting wordt door het Vlaams Parlement goedgekeurd uiterlijk op 30 juni van het lopend jaar.  Eventuele bijkomende aanpassingen van de begroting moeten uiterlijk op 31 december van het lopend jaar door het Vlaams Parlement worden goedgekeurd.

Na de goedkeuring in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement moet de Vlaamse Regering de begrotingsdecreten nog bekrachtigen en afkondigen.  De datum van bekrachtiging geldt als datum van de decreten.  Samen met de afkondiging en bekrachtiging beveelt de Vlaamse Regering ook dat de begrotingsdecreten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd moeten worden.

Als een begroting niet voor de aanvang van het begrotingsjaar kan worden goedgekeurd, worden bij decreet voorlopige uitgavenkredieten geopend om de werking van de diensten te waarborgen. Die kredieten mogen niet aangewend worden voor nieuwe uitgaven waarvoor bij decreet voorheen geen machtiging werd verleend. De voorlopige uitgavenkredieten per programma bedragen per maand een twaalfde van het uitgavenkrediet van de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer van het afgelopen begrotingsjaar. Daarnaast worden de uitgavenkredieten verhoogd met de variabele kredieten. De Vlaamse Regering dient daartoe een ontwerp van decreet in bij het Vlaams Parlement. Het ontwerp bepaalt de termijn waarop de voorlopige uitgavenkredieten betrekking hebben. Die termijn mag niet meer dan vier maanden bedragen, behalve als wettelijke of contractuele verplichtingen een andere termijn opleggen. Het decreet tot toekenning van voorlopige uitgavenkredieten vervalt door de inwerkingtreding van het initiële begrotingsdecreet.

 

De initiële begroting wordt door het Vlaams Parlement goedgekeurd uiterlijk op 31 december van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.  De eerste aanpassing van de begroting wordt door het Vlaams Parlement goedgekeurd uiterlijk op 30 juni van het lopend jaar.  Eventuele bijkomende aanpassingen van de begroting moeten uiterlijk op 31 december van het lopend jaar door het Vlaams Parlement worden goedgekeurd.

Na de goedkeuring in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement moet de Vlaamse Regering de begrotingsdecreten nog bekrachtigen en afkondigen.  De datum van bekrachtiging geldt als datum van de decreten.  Samen met de afkondiging en bekrachtiging beveelt de Vlaamse Regering ook dat de begrotingsdecreten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd moeten worden.

Als een begroting niet voor de aanvang van het begrotingsjaar kan worden goedgekeurd, worden bij decreet voorlopige uitgavenkredieten geopend om de werking van de diensten te waarborgen. Die kredieten mogen niet aangewend worden voor nieuwe uitgaven waarvoor bij decreet voorheen geen machtiging werd verleend. De voorlopige uitgavenkredieten per programma bedragen per maand een twaalfde van het uitgavenkrediet van de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer van het afgelopen begrotingsjaar. Daarnaast worden de uitgavenkredieten verhoogd met de variabele kredieten. De Vlaamse Regering dient daartoe een ontwerp van decreet in bij het Vlaams Parlement. Het ontwerp bepaalt de termijn waarop de voorlopige uitgavenkredieten betrekking hebben. Die termijn mag niet meer dan vier maanden bedragen, behalve als wettelijke of contractuele verplichtingen een andere termijn opleggen. Het decreet tot toekenning van voorlopige uitgavenkredieten vervalt door de inwerkingtreding van het initiële begrotingsdecreet.

 

De initiële begroting wordt door het Vlaams Parlement goedgekeurd uiterlijk op 31 december van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.  De eerste aanpassing van de begroting wordt door het Vlaams Parlement goedgekeurd uiterlijk op 30 juni van het lopend jaar.  Eventuele bijkomende aanpassingen van de begroting moeten uiterlijk op 31 december van het lopend jaar door het Vlaams Parlement worden goedgekeurd.

Na de goedkeuring in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement moet de Vlaamse Regering de begrotingsdecreten nog bekrachtigen en afkondigen.  De datum van bekrachtiging geldt als datum van de decreten.  Samen met de afkondiging en bekrachtiging beveelt de Vlaamse Regering ook dat de begrotingsdecreten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd moeten worden.

Als een begroting niet voor de aanvang van het begrotingsjaar kan worden goedgekeurd, worden bij decreet voorlopige uitgavenkredieten geopend om de werking van de diensten te waarborgen. Die kredieten mogen niet aangewend worden voor nieuwe uitgaven waarvoor bij decreet voorheen geen machtiging werd verleend. De voorlopige uitgavenkredieten per programma bedragen per maand een twaalfde van het uitgavenkrediet van de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer van het afgelopen begrotingsjaar. Daarnaast worden de uitgavenkredieten verhoogd met de variabele kredieten. De Vlaamse Regering dient daartoe een ontwerp van decreet in bij het Vlaams Parlement. Het ontwerp bepaalt de termijn waarop de voorlopige uitgavenkredieten betrekking hebben. Die termijn mag niet meer dan vier maanden bedragen, behalve als wettelijke of contractuele verplichtingen een andere termijn opleggen. Het decreet tot toekenning van voorlopige uitgavenkredieten vervalt door de inwerkingtreding van het initiële begrotingsdecreet.